Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vil du være del av et viktig samfunnsoppdrag og jobbe med HMS og bærekraft?

Offentlig forvaltning

Vi ser etter deg som vil være med å bidra til at helse, miljø og sikkerhet er godt ivaretatt i Sykehuset i Vestfold. Er du en pådriver, med god rolleforståelse, høy integritet og opptatt av HMS og bærekraft? Da ønsker vi deg med på laget!

I Sykehuset i Vestfold er fagområdet HMS lagt til HR og vi finner synergier i denne organiseringen. For å møte dagens og fremtidens utfordringer, spiller HR en viktig rolle. Vi er viktige støttespillere for sykehusets ledere i daglig drift og i utvikling av fremtidens sykehus. Du trives med en arbeidshverdag som består av både saksbehandling, veiledning og utviklingsoppgaver. Vi jobber både strategisk og operativt og samarbeider med ledere på alle nivåer i organisasjonen. 

Hvorfor jobbe ved Sykehuset i Vestfold HF?

Hos oss blir du del av et viktig samfunnsoppdrag, som alle innbyggere har et forhold til. Med over 30 medarbeidere knyttet til HR, er vi Vestfolds største HR miljø. Vi er inndelt i fire avdelinger, og samarbeider på tvers av fagområder. Du vil jobbe i avdelingen HR arbeidsgiver og HMS, som består av 15 rådgivere og spesialrådgivere. Vi jobber innen flere fagområder. De mest sentrale fagområdene for denne stillingen vil være oppgaver knyttet til systematisk HMS-arbeid, inklusive klima og miljø. Dette innebærer både å ivareta systematisk arbeid på overordnet nivå, jobbe planmessig, samarbeide med vernetjenesten, samt bistå ledere i ivaretakelsen av HMS-ansvaret både strategisk og operativt. Andre områder kan også tilkomme.

Hverdagen vår er travel, men preges av at vi har et åpent, raust og godt arbeidsmiljø med mye humor. Det er lav terskel for å be om hjelp, og vi verdsetter faglig uenighet. Det driver oss fremover og vi er stolte av jobben vår!

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med HMS-arbeid, internkontroll, risikostyring og kvalitetsarbeid.
 • Du har jobbet både strategisk og operativt.
 • God kjennskap til relevant lov og avtaleverk. Fordel med kunnskap om ISO standarder.
 • God organisasjonsforståelse
 • God kunnskap om digitale verktøy og ikt-systemer.
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner. Norsk språk må beherskes godt, både muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper:

 • Du har evne til å skape gode relasjoner og nettverk rundt deg
 • Du er robust, håndterer komplekse utfordringer og har gjennomføringskraft
 • Du evner å planlegge, prioritere og strukturere arbeidsoppgaver
 • Du er ansvarsfull og nøyaktig
 • Du er initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr:

 • En variert arbeidsdag sammen med dyktige kollegaer med spisskompetanse på sitt område
 • Faglig og personlig utviklingsmuligheter
 • Fleksitidsordning
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.