• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5804766
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Vil du undervise i og videreutvikle kommunikasjonsteknologi i Forsvaret ?

Forsvarets høgskole søker en ny medarbeider med teknologisk rettet førstekompetanse for forskning og undervisning innen militær anvendelse av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Som medarbeider hos oss vil du bidra til at Forsvaret får tilført kritisk viktig kompetanse til å utnytte nåværende og fremtidige IKT-løsninger i fred, krise og krig.

Cyberingeniørskolen (CISK) er en underavdeling av Forsvarets høgskole med særlig ansvar for utdanning av militære ingeniører for drift, utvikling og forsvar av Forsvarets digitale infrastruktur. Skolen utdanner morgendagens ledere. En kombinasjon av lederutdanning og fagutdanning skaper gode offiserer og spesialister med høy kompetanse. Skolen utdanner ingeniører innen data- og kommunikasjonssystemer kombinert med militær lederutdanning. CISK forsker på militære IKT-systemer, cybersikkerhet og cybermakt. Forskning og utvikling innenfor feltet forbedrer evnen til å utnytte cyberdomenet i fred, krise og krig.

Forsvarets høgskole (FHS) er en akkreditert høgskole som tilbyr blant annet bachelor- og masterstudium i militære studier, og har ansvar for høyere utdanning i Forsvaret. Kjerneområdene for FHS er undervisning, forskning, utvikling og formidling. FHS er organisert i avdelingene Fagstaben, Driftsstaben, Institutt for forsvarsstudier, Stabsskolen, Krigsskolen, Sjøkrigsskolen, Luftkrigsskolen, Cyberingeniørskolen, Språk- og etterretningsskolen og Befalsskolen. Det er totalt ca 1400 studenter ved Forsvarets høgskole, og cirka 130 nøye selekterte og motiverte kadetter er tilknyttet Cyberingeniørskolen.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant PhD eller førstelektorkompetanse innen IKT-fag 
 • Forskningserfaring
 • Gode muntlige og skriftlige språkferdigheter i engelsk, fortrinnsvis også norsk 
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse 

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra teknologisk rettet forskning eller utvikling knyttet til kommunikasjonsteknologi for militær bruk
 • Undervisningserfaring og arbeidserfaring fra Forsvaret
 • Pedagogisk basiskompetanse for faglig tilsatte ved universitet og høgskoler (kurs i høyskolepedagogikk) 

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, ryddig og systematisk 
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne
 • Høy personlig integritet

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i et godt og positivt arbeidsmiljø 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Studenter som møter opp, er aktive og engasjerte, og som bidrar til et godt skole- og klassemiljø
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, bl.a. muligheter for inntil to timers trening i arbeidstiden per uke når arbeidet tillater det
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som førsteamanuensis (1011) innenfor spennet 74- 82, for tiden kr. 745 000- 919 200
  brutto per år, eller professor (1013) innenfor spennet 82 - 86, for tiden kr. 919 200- 1 025 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse

Andre opplysninger 

 •  Den enkelte søker vil bli vurdert opp mot avdelingens behov for mangfold, fag og teamkompetanse. Prøveforelesning må påregnes
 •  Ansettelsesprosessen skjer i henhold til de bestemmelser som følger av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 •  Skriftlige arbeider som ønskes vurdert skal legges ved søknaden med en liste over arbeidene
 •  Søkere som ikke har kurs i høyskolepedagogikk må gjennomføre dette så snart som mulig etter tiltredelse
 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.08.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0015, OSLO
  OSLO
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5804766
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret