Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du tilbringe sommeren 2024 på idylliske Sørlandet?

Offentlig forvaltning

Er du hjelpepleier/helsefagarbeider eller barnepleier og ønsker sommerjobb på Sørlandet?

Er du 1. eller 2. årets sykepleiestudent og ønsker sykehuserfaring og sommerjobb hos oss i Kristiansand?

Om du kan svare ja på en av disse spørsmålene, må du lese videre!

Sørlandet sykehus Kristiansand søker ferievikarer i Somatikk Kristiansand, så kanskje er det akkurat DEG vi leter etter?

Perioden vi snakker om er fra uke 25 til uke 33 dvs. 17.06.2024-18.08.2024. Søkere for hele perioden er supert, men søkere for deler av perioden er også velkomne!

Under vil du finne en oversikt over hvilke enheter som trenger ferievikarer og navn på kontaktpersoner. Du må skrive i annonsen hva du søker som og hvor du ønsker å jobbe.

Vi gjør oppmerksom på er du sykepleier, spesialutdannet sykepleier eller ferdig sykepleier våren 2024 (3. års sykepleiestudent) er det en egen annonse for dere. Er du medisinstudent 1-3 år har vi en egen annonse også for dere. Du er hjertelig velkommen til å søke der hvis du faller inn under en av disse.

Ønsker du å lese mer om Sørlandet kan du klikke her, og dersom du vil lese mer om den flotte byen vår kan du klikke her

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider
 • Hjelpeleier
 • Barnepleier
 • Sykepleiestudenter (1. og 2. år)
 • Assistenter i pleien, andre studenter innenfor helsefag.
 • Assistenter

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Meget bra arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter
 • God opplæring
 • Tverrfaglig samarbeid, kolleger med høy kompetanse
 • 80-100 % stilling i ferieperioden
 • Sykepleiestudenter ferdig med 2 år av sin utdanning senest våren/sommeren 2024 som inngår avtale om å jobbe minimum 6 uker i 80-100% stilling i døgnenhet,  kan få utbetalt et rekrutteringstillegg p.t. på kr 7 000,- som en engangssum etter ferieperiodens slutt.
 • Sykepleierstudenter i 2. og 3. studieår, som inngår avtale om ferievikariat for sommeren 2024 (sykepleierstudent) og sommeren 2025 (nyutdannet sykepleier), og i tillegg avtale om arbeid minimum hver 3. helg i 3. studieår, kan få en ekstrakompensasjon p.t. på kr 30 000 som utbetales som et engangsbeløp. Ferievikariatets lengde må være minimum 6 uker og det må arbeides i 80-100% stilling i samme enhet som man har vært student.