Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vil du tilbringe sommeren 2023 på idylliske Sørlandet?

Offentlig forvaltning

Er du nyutdannet sykepleier juni 2023 og ønsker en god start på arbeidslivet?

Er du erfaren sykepleier med eller uten videreutdanning, og ønsker en annerledes sommer?

Er du medisinstudent ferdig med minimum 4. året våren 2023 og ønsker sykehuserfaring?

Eller er du ansatt sykepleier et annet sted, men ønsker å kombinere jobb og ferie i vakre, varme og idylliske Kristiansand?

Om du kan svare ja på en av disse spørsmålene, må du lese videre!

Sørlandet sykehus Kristiansand søker ferievikarer i Somatikk Kristiansand, så kanskje er det akkurat DEG vi leter etter?

Perioden vi snakker om er fra uke 25 til uke 33 dvs. 19.06.2023-20.08.2023. Søkere for hele perioden er supert, men søkere for deler av perioden er også velkomne!

Under vil du finne en oversikt over hvilke enheter som trenger ferievikarer og navn på kontaktpersoner. 

Vi gjør oppmerksom på er du medisinerstudent 1-3 år er det en egen annonse for dere og  er du sykepleierstudent 1-2 år er det en egen annonse for dere sammen med  helsefagarbeidere/hjelpepleiere. Du er hjertelig velkommen til å søke der hvis du faller inn under en av disse.

Ønsker du å lese mer om Sørlandet kan du klikke her, og dersom du vil lese mer om den flotte byen vår kan du klikke her

Aktuelle søkere blir kontaktet. Ansettelser skjer fortløpende etter hvert som avdelingene er ferdige med å planlegge ferieavviklingen.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

  • Sykepleiere, inkl sykepleiestudenter ferdig våren/sommeren 2023, 1. og 2. års sykepleiestudenter egen annonse.
  • Spesialutdannet sykepleiere
  • Jordmødre
  • Medisinstudenter ferdig med minimum 4 år våren 2023, 1-3 års medisin studenter er i annen annonse

Vi tilbyr:

  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Meget bra arbeidsmiljø, gode utviklingsmuligheter
  • God opplæring
  • Tverrfaglig samarbeid, kolleger med høy kompetanse
  • 80-100 % stilling i ferieperioden
  • Sykepleiere som inngår avtale om å jobbe minimum 6 uker i 80-100% stilling i døgnenhet, vil få utbetalt et rekrutteringstillegg p.t. på kr 10 000,- som en engangssum etter ferieperiodens slutt.