Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du spesialisere deg innen rus- og avhengighet? Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering (LIS3)

Offentlig forvaltning

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo. ARA består av 6 seksjoner og har et variert behandlingstilbud som dekker basistjenester med poliklinikk, rusakuttmottak, avgiftning og døgnbehandling. Nasjonal kompetansetjeneste TSB er organisert i avdelingen og vi har et tett samarbeid med RusForsk og andre forsknings og utdanningsinstitusjoner ved og utenfor Universitetet i Oslo. ARA har et aktivt og bredt sammensatt brukerråd.

I ARA ønsker vi å tilby fullverdige legetjenester med spesialist i front, samtidig som alle forventninger til spesialistutdanning skal ivaretas. ARA tilbyr et komplett spesialistløp og organiserer rotasjon mellom tjenestesteder ved Aker, Gaustad, Ullevål og OUS Mortensrud.

Vi har ledig 2 faste stillinger for lege i spesialisering i spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin (LIS 3) fra 1.september 2024 og 1. November 2024.
Ved intern ansettelse kan det bli ledig vikariat.

Behandling av søknader, innkalling til intervju og ansettelse vil skje fortløpende. Attester, tjenestebevis og eventuell bekreftelse på doktorgrad må lastes opp i Webcruiter, sammen med søknad og CV, da dette danner grunnlag for beregning av utdanningsansiennitet og fastsettelse av lønn.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanningsretning: Medisin
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjente læringsmål i spesialistutdanningens del 1 (turnus)
 • Lege uten turnustjeneste kan bli vurdert til vikarstilling
 • Erfaring fra rusbehandling, psykisk helsevern eller rusomsorg er ønskelig
 • Må beherske godt norsk skriftlig og muntlig og ha god kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • særlig interesse for faget, som ønsker å hjelpe mennesker med sammensatt sykdomsbilde i vanskelige livssituasjoner
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • God arbeidskapasitet, er strukturert, samt behersker norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Individuell opplæring og oppfølging av kollegaer
 • Spennende oppgaver i et stort og tverrfaglig miljø med leger, psykologer, sosionomer og sykepleiere
 • Et godt arbeidsmiljø der samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere er vesentlig for å tilby god hjelp til pasienter og familier
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst