• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  09.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1337, SANDVIKA
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4836268
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Vil du lede videreutviklingen av sykehjemstilbudet i Bærum?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bærum kommune har store ambisjoner for nytenkning og innovasjon og svært gode forutsetninger for å videreutvikle fremtidens tjenestetilbud for den eldre befolkningen – som bl.a. omfatter demenslandsbyen Carpe Diem.

Bærum kommune gjennomfører organisasjonsutviklingsprosjektet «Vårt felles lederskap» for å sikre sammenhengende tjenester og fokus på ledelse helt ut i tjenestene. Vi har nylig etablert et nytt topplederteam med Aldring og mestring som et eget direktørområde. Det er også opprettet nye ansvarsområder på kommunalsjefnivå, og vi søker nå kommunalsjef for Sykehjem.

Kommunalsjefen har ansvar for sykehjem med langtids-, korttids- og dagaktivitetsplasser for eldre, samt brukermedvirkning på systemnivå. Kommunalsjefområdet skal kontinuerlig bidra til effektive tjenester av høy kvalitet, og videreutvikle fremtidens eldreomsorg for store driftsorganisasjoner som driver tjenester høyt oppe i omsorgstrappen.

Det er 12 tjenesteledere som inngår i kommunalsjefens ledergruppe og området er tillagt egne stabsfunksjoner. Sykehjemsområdet har en organisasjon med totalt ca 1000 årsverk og et budsjett på ca. 1 mrd.  Stillingen rapporterer til direktør for Aldring og mestring og inngår i hennes ledergruppe. 

Arbeidsoppgaver:

Som kommunalsjef skal du legge til rette for fremtidige kvalitativt gode og bærekraftige tjenester.
Du skal bidra til et godt forhold mellom politikk og administrasjon, samt sikre samhandling på tvers av kommunens tjenester og med eksterne samarbeidspartnere. 
Stillingen innebærer budsjett- og resultatansvar for eget område.
Som kommunalsjef skal du støtte tjenestelederne, sikre lederkompetanse og lederutvikling. Videre skal du sikre god kvalitet og virksomhetsstyring i tjenestene.
Kommunalsjefen har ansvaret for å utarbeide gode saksfremlegg for politisk behandling.

Kvalifikasjoner:

Du har god strategisk kompetanse, og forstår både driverne for eget område og de strategiske føringene fra nivået over. 
Du har endringskompetanse og evner å skape effektive prosesser som involverer organisasjonen og skaper kultur for endring og gjennomføring. 
Du har sterk relasjonskompetanse og gode samarbeidsevner.
Bred erfaring med strategisk ressursstyring og resultater fra arbeid med kvalitetsutvikling  vil være en styrke i stillingen.
Samfunnsoppdraget engasjerer deg, og du har god rolleforståelse som leder i en politisk styrt organisasjon.

Vi forutsetter at du har relevant ledererfaring fra kompleks organisasjon og høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå.

Personlige egenskaper:

Du er en trygg og klok leder som også kan være nytenkende, uredd og tør å utfordre. 
Du kommuniserer godt, bygger velfungerende team og bidrar til trygg og god lederkultur.
Du er en inspirerende og utviklingsorientert leder som engasjerer og oppmuntrer. Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Ta gjerne uforpliktende kontakt med partner Randi Flugstad i Amrop, tlf. 905 84 138 eller direktør for Aldring og mestring Liv Blom-Stokstad, tlf 414 69 343. 

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden. 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende lederstilling i en av landets mest attraktive kommuner
 • Lønn etter avtale
 • Offentlig tjenestepensjon
 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  09.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1337, SANDVIKA
  BÆRUM
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4836268
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune