Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  09.12.2020
 • Sted:
  SESSVOLLMOEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SESSVOLLMOEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3283356
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vil du lede, organisere og koordinere datasikkerhet i Forsvaret?

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Seksjon for plan, styrkebeskyttelse og operasjon (PSO) skal ansette datasikkerhetsleder. Har du erfaring fra arbeid knyttet til kryptoforvaltning og datasikkerhetsledelse, kan du være den vi ser etter. 

Som datasikkerhetsleder er du fagansvarlig for datasikkerheten ved egen og andre avdelinger i FSAN og du vil jobbe i ett tverrfaglig team innen PSO. Du vil også fungere som kryptosikkerhetsleder og være rådgiver innen fagfeltet til sjef FSAN. 

Arbeidsoppgaver

Som avdelingens datasikkerhetsleder vil du lede, organisere og koordinere datasikkerhet ved egen og underlagte avdelinger, være sjef FSANs rådgiver innen fagfeltet, samt fungere som kryptosikkerhetsleder (KSL) og klientabonnementadministrator. Du har ansvar for å administrere lagringsmedier og opptre som stedfortreder for avdelingens sikkerhetsleder ved dens fravær. Du vil samarbeide med alle avdelinger i Forsvaret, samt andre relevante eksterne samarbeidspartnere.

Andre oppgaver vil være å:

 • Planlegge, iverksette og lede data/IT sikkerhetsarbeidet i egen avdeling
 • Påse sikkerhetsmessig oppfølging av sikkerhetsgodkjente systemer
 • Være klient -og lokal brukeradministrator for Forsvarets interne datasystem og telefoni
 • Administrere og journalføre lagringsmedier
 • Sikre at sikkerhetsbestemmelsene innenfor kryptotjeneste blir fulgt, herunder opplæring av eget personell som arbeider med kryptomateriell
 • Utføre lokal brukeradministrasjon
 • Ivareta lokal brukerstøtte knyttet til tilgangsstyring av Forsvarets ugraderte og graderte systemer
 • Ivareta støttefunksjoner knyttet til drift og vedlikehold
 • Saksbehandling innen data/IT sikkerhetssaker
Kvalifikasjoner
 • Fullført bachelorgrad eller annen utdanning på tilsvarende eller høyere nivå
 • Gjennomført og bestått metodiske fag på mastergradsnivå
 • Erfaring innen kryptoforvaltning og datasikkerhetsledelse
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (karakter 3) 
 • God fremstillingsevne, norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres STRENGT HEMMELIG / COSMIC TOP SECRET før tiltredelse

Det er ønskelig med erfaring fra Forsvaret og kjennskap til Forsvarets datasystemer

Personlige egenskaper
 • Analytisk, strukturert og evner å ha helhetsoversikt
 • Har arbeidskapasitet og vilje til å ta ansvar for kvalitet og resultater 
 • Nøyaktig og detaljorientert
 • Har god fremstillingsevne, er tydelig både muntlig og skriftlig, samt evner å formidle på ulike nivå i organisasjonen
 • Gode samarbeidsevner og evner å jobbe selvstendig
Vi tilbyr
 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • Arbeidssted plassert sentralt på Øvre Romerike
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med bl.a. trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, ltr 64 - 70 (p.t. kr 575.600 – 643.000 pr. år). Det trekkes  2 % lovbestemt innskudd av lønnen til Statens Pensjonskasse

 

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Attester og vitnemål må legges ved søknaden digitalt ved søknadstidspunkt.