• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  05.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2058, SESSVOLLMOEN
  ULLENSAKER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615360
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Vil du lede medisinske luftevakueringsteam i Forsvaret?

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng innenfor områdene organisasjon, materiell, personell og prosedyrer.

FSAN er ansvarlig for Strategisk luftevakuering i Forsvaret og skal stille med evakueringsteam på beredskap hele døgnet, 365 dager i året. Strategisk luftevakuering er forflytning av pasienter med fly, inkludert intensivpasienter, mellom medisinske behandlingsfasiliteter. Dette innebærer å evakuere pasienter fra områder med aktive operasjoner til hjemmebasen, andre NATO-land eller til et midlertidig trygt område. Teamet skal også kunne støtte sivilbefolkningen med evakuering av skadde ved for eksempel naturkatastrofer. Utover beredskap vil man bidra til drift av avdelingen, faglig utvikling, planverk og materiellforvaltning. 

Et Aeromedical Evacuation (AE) team består av 6 medlemmer hvor alle er helsefaglig utdannet. Teamet ledes av en Medical Crew Director (MCD), som har det koordinerende ansvaret for arbeidet. Alle i teamet, med unntak av MCD, jobber til daglig i det sivile helsevesen og har beredskapskontrakt med Forsvaret. I tillegg til strategisk luftevakuering, er FSAN ansvarlig for taktisk og fremskutt luftevakuering.

I august gjennomfører vi opptak, seleksjon og utdanning av personell som ønsker å bli en del av Luftevakueringsgruppens AE team. FSAN ønsker nå å komme i kontakt med personer som er interessert i å bli med på opptak for stillingen som MCD i Strategisk luftevakuering. 

Arbeidsoppgaver:

 • Inngå i beredskap for strategisk luftevakuering
 • Delta i utvikling av strategisk luftevakuering, herunder utarbeidelse av planverk
 • Bidra i daglig drift, samt bidra til utvikling av prosedyrer og materiell 
 • Gjennomføring av undervisning, trening, øvelser og utdanning
 • Utøve tjeneste som sykepleier
 • Delta i materiellforvaltning
 • Egenutvikling og kompetansehevende tiltak

Kvalifikasjoner:

Det stilles krav om

 • norsk autorisasjon som spesialsykepleier med bestått spesialisering i intensiv eller anestesi
 • minimum 2 års relevant klinisk erfaring
 • å kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret
 • engelsk skriftlig og muntlig flytende
 • grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller VA kurs. Søkere som ikke har VA kurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling
 • norsk statsborgerskap
 • førerkort klasse B
 • påtegning fra nåværende sjef for de som er ansatt i Forsvaret
 • bestått seleksjon før tiltredelse. Dette innebærer å tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 4), samt medsel AE (utvidet helsesjekk utover normal skikkethet), INTOPS-klarering og beståtte evne- og ferdighetstester 

Det er ønskelig med

 • erfaring fra internasjonal tjeneste (INTOPS)
 • førerkort bil med tilhenger (BE)

Personlige egenskaper:

Du må være initiativrik, løsningsorientert, omgjengelig og arbeide godt sammen med andre

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Etter gjennomført utdanning du få mulighet for å inneha 50 % relevant klinikk i stilling
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Stabssjersjant/Flottiljemester (OR7), stillingskode 1567, ltr 65 til 66 kr 594.300 til 604.700 kr pr. år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd av lønnen til Statens Pensjonskasse.

 

 

Annet
Det planlegges med intervju og seleksjon på Rygge flyplass uke 32. Interesserte kandidater må stille på opptak for å være med i seleksjonsprosessen disse dagene. Referanser må oppgis.

Seleksjonen består av 3000 m løp og styrkeøvelsene hang-ups, stille lengde og medisinballstøt (les mer om Forsvarets fysiske tester på Forsvaret.no). Det skal også gjennomføres test i bårebæring hvor to kandidater bærer en båre med 80 kg i 200 meter. I tillegg er det medisinsk seleksjon AE, evne- og ferdighetstester samt intervju. 

Blir du selektert som MCD forplikter du deg til årlig helsesjekk og til å stå på turnus med kort oppmøtetid. Søkere som blir tilbudt stilling og som ikke innehar fast tilsetning i Forsvaret til fylte 6oår (T-60) vil få engasjement i en prøveperiode fram til råd beslutter fast tilsetning iht stillingsbeskrivelse. Det vil bli flere ledige stillinger i avdelingen på sikt og opptaket er således gyldig i to år. Man vil derfor kunne være søknadsberettiget også til de fremtidige stillingene som lyses ut.

 

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  05.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2058, SESSVOLLMOEN
  ULLENSAKER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615360
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret