Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.08.2020
 • Sted:
  LILLEHAMMER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  LILLEHAMMER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3001955
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vil du lede gjennomføringsfasen for Forsvarets IKT-prosjekter?

Cyberforsvaret er Forsvarets avdeling med ansvar for å drifte, utvikle og forsvare militære datasystemer, nettverk og IKT-systemer. Cyberforsvaret har også ansvar for å være pådriver i Forsvarets teknologiske utvikling, samt å lede Forsvarets konseptutvikling og eksperimenteringsvirksomhet.

Cyberforsvarets våpenskole er ansvarlig for utarbeidelse av konsepter og taktikk for Forsvarets virksomhet i Cyberdomenet. I tillegg er våpenskolen ansvarlig for å ivareta alle funksjonelle forhold knyttet til anskaffelse av materiell og systemer til Forsvarets informasjonsinfrastruktur. 

Materiellavdelingen har ledig 2 prosjektstillinger som totalprosjektkoordinator innen Forsvarets IKT.
Som totalprosjektkoordinator vil du lede prosjekter med fokus på bestilling og ivaretakelse av funksjonelle behov, herunder bl a  lede arbeid i konsept-, definisjons- og gjennomføringsfasen for Forsvarets IKT-prosjekter.

Tiltredelse så snart som mulig. Stillingene er midlertidige for en periode på 34 måneder fra oppstarttidspunktet. Tjenestested er Lillehammer.

Arbeidsoppgaver
 • Representere brukeren og ivareta koordinering av brukerens behov og funksjonelle krav
 • Bidra til planlegging av gjennomføringsfasen for prosjekter
 • Utarbeide dokumentasjon og beslutningsunderlag i prosjekter
 • Bidra til test og verifikasjon av prosjektleveranser
 • Støtte overlevering og innføring av prosjektleveranser til Forsvaret
Kvalifikasjoner
 • Må ha bachelor eller annen 3-årig utdanning fra høgskole/universitet innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen IKT
 • Minimum 2 års erfaring fra aktiv utøvelse av roller innenfor prosjektarbeid
 • Må ha minimum 2 års IKT-relatert fagtjeneste eller tilsvarende relevant erfaring
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring fra prosjektarbeid  og relatert fagtjeneste kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG  og NATO Secret før tiltredelse

  Ønskelige kvalifikasjoner:
 • Erfaring med investeringsvirksomheten i Forsvaret
 • Erfaring fra innovasjon og utvikling av nye kapasiteter
 • Erfaring fra operative prosesser, for eksempel fra statlig eller privat sektor
Personlige egenskaper
 • Evne til å forstå og sette seg inn i en kompleks virksomhet 
 • Resultatorientert, ta ansvar for egne leveranser og ha faglig autoritet og gjennomføringskraft
 • Evne til å tenke innovativt og se forbedringspotensial
 • Samarbeidsorientert og god til å kommunisere
 • Evne og vilje til å ta initiativ og bygge relasjoner på tvers av organisatoriske skiller 
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 , lønnstrinn 62-72 kr 552 800 - 667 200.  Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse