Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vil du jobbe ved Norges største sykehus?

Offentlig forvaltning

Vi søker sykepleier som er interessert i fagfeltet geriatri til et 100% vikariat. Oppstart etter avtale.

P.t har stillingene tredelt turnus og jobb hver tredje helg. Akuttgeriatrisk sengepost er en akutt indremedisinsk sengepost (20 senger) med spesialkompetanse i å behandle eldre pasienter med sammensatte (somatiske, kognitive, psykiske og sosiale) problemstillinger. Behandling og utredning av akutte (og relevante kroniske) sykdommer, forebyggende arbeid, tidlig rehabilitering og omsorg ved livets slutt.

Inntakskriterium (til akuttgeriatrisk sengepost) er diagnosen akutt funksjonssvikt som innebærer utvikling av delirium (tap av kognitiv funksjon), falltendens (tap av postural kontroll), inkontinens eller ernæringssvikt/ dehydrering i løpet av de siste to ukene forut for innleggelsen.

Eldre menneskers organreserver kan være svekket i betydelig grad, og respons på en akutt sykdom er langt mindre organspesifikk enn hos yngre. Ofte vil det første tegnet bare være en svekket evne til å klare seg selv i dagliglivet ( "akutt funksjonssvikt") For å avdekke disse problemstillingene og for å behandle denne pasientgruppen tilbyr akuttgeriatrisk enhet helhetlig, tverrfaglig og teambasert utredning, behandling og tidlig rehabilitering (med minimum lege/ spesialist i indremedisin og geriatri, sykepleier, hjelpepleier, fysioterapeut og ergoterapeut med relevant kompetanse/ erfaring innefor geriatri). I tillegg omfatter teamet ernæringsfysiolog, sosionom og logoped. Tverrfaglig vurdering i akuttgeriatrisk enhet («comprehensive geriatric assessment», CGA) bidrar til redusert dødelighet, bedret funksjonsstatus, økt mobilitet, bedret kognitiv funksjon og redusert behov for institusjonsopphold.

Har du lyst å bidra i dette spennende arbeidet?  

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Ønskelig med videreutdanning i geriatri eller annen aktuell videreutdanning
 • Erfaring fra å jobbe tverrfaglig er en fordel
 • Kunnskaper/ erfaring fra å jobbe akutt, gjerne innen andre medisinske fagfelt

Personlige egenskaper:

 • Spesiell interesse for eldre
 • Positiv, løsningsorientert og obervant
 • Lærevillig, opptatt av egen og seksjonens utviklingspotensial
 • Lagspiller med gode samarbeidsevner, jobbe i team og selvstendig. Evne til samhandling og samspill (pasienter, pårørende og kollegaer)
 • Selvstendighet, med evne til å tenke selv, ta ansvar og ta initiativ
 • Trygg på seg selv. Kunne stå i situasjoner
 • Gode kommunikasjonsevner der man trives med å snakke med andre og kunne relatere seg til andre mennesker (pasienter, pårørende og kollegaer)
 • Fleksibel
 • Strukturert og effektiv
 • Åpen for nye utfordringer
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Kunne være gruppeleder

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) - bedrift
 • Godt, spennende og givende arbeidsmiljø
 • Utfordrende og variert arbeid i en spesialisert indremedisinsk enhet
 • Fokus på forbedringsarbeid og kompetanseheving, pågående prosjektarbeid med involvering av de ansatte
 • Seksjonen er tett tilknyttet forskningsenheten som er betydelig bidragsyter i OUS
 • Ønsker du å jobbe i en godt etablert geriatrisk seksjon, er dette stedet for deg
 • Opplæring vil bli individuelt tilpasset etter erfaring og behov