Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du jobbe som intervensjonsradiograf?

Offentlig forvaltning

Hvis du søker etter nye utfordringer med stor variasjon i arbeidsoppgaver, er engasjert, ansvarsfull og fleksibel, er du velkommen til oss. Det er nå ledig to vikariater som intervensjonsradiograf til henholdsvis februar og november 2025 med mulighet for forlengelse. Oppstart etter avtale.

Seksjon Intervensjon er en tverrfaglig seksjon med 8 leger og 12 radiografer, der begge yrkesgrupper inngår i egen bakvaktsturnus. Intervensjonsfaget har vært gjennom en stor utvikling de senere årene. Dette gjenspeiles også i seksjonen som består av svært faglig engasjerte medarbeidere og det gir seg utrykk i et dynamisk og positivt arbeidsmiljø. Radiograffaglig utvikling prioriteres høyt ved seksjonen.

Seksjonen utfører et stort spekter av vaskulære og non-vaskulære prosedyrer. Vi disponerer 2 intervensjonslaber og 1 operasjonsstue. Seksjonen har også ansvar for  behandling av hjerneslagpasienter med intrakraniell trombektomi. Faget er i stadig utvikling, så du må også ha evne til nytenkning og være komfortabel med endringer.  

Vi har bakvaktsordning for radiografer med utrykning innen 30 min. Det er derfor en fordel å ha førerkort og tilgang til bil.

Alle søkere må søke elektronisk. 

Bildediagnostisk avdeling (BDA) er organisert under divisjon Diagnostikk og Teknologi. Avdelingen utfører bildediagnostiske undersøkelser og behandlinger for primær- og spesialisthelsetjenesten. I 2023 ble det gjennomført ca. 312 000 undersøkelser. Vi er en stor avdeling med høy aktivitet, og har fokus på kvalitet, pasientbehandling og et godt arbeidsmiljø. Avdelingen er seksjonert i 11 seksjoner: Intervensjon, MR, CT, Konvensjonell Radiografi/Ultralyd, Radiologi overleger, Radiologi LIS, Nukleærmedisin, Brystdiagnostikk, Kontor, seksjon Ski, seksjon Kongsvinger samt enhet Gardermoen.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert radiograf
 • Kompetanse innen intervensjonsradiografi er en fordel, men ikke et krav
 • Beherske skandinavisk språk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Stor arbeidskapasitet
 • Evne til å jobbe tverrfaglig
 • Evne til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Engasjement, vilje/evne til nytenking og endring
 • Fleksibilitet og evne til selvstendig arbeid

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø og samarbeid med kollegaer som har god kompetanse innen arbeidsområdet
 • Høyt faglig nivå
 • Gode velferdstilbud til ansatte, for eksempel hytteutleie, teaterbilletter m.m.
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Kort reisevei til Oslo