• Bedrift
  Tynset kommune
 • Søknadsfrist
  13.04.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2500, TYNSET
  TYNSET
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5071110
 • Se her for andre jobber fra Tynset kommune
 • Oppdatert 24.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tynset kommune

Vil du jobbe som fysioterapeut i Tynset kommune?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Driftstilskudd 80 % for fysioterapeut i Tynset kommune ledig fra 01.06.2023. Driftsavtalen inngås med opptrapping av virksomheten i tråd med en fastsatt nedtrappingsplan- ASA 4313 pkt9.

Om tjenesteområdet:
Stillingen er underlagt tjenesteområdet Helsetjenesten. Tynset kommune har 4,8 hjemler på driftstilskudd, fordelt på 5 avtalefysioterapeuter, og 1 kommunal fysioterapeut. Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale yter fysioterapi som en del av kommunens totale fysioterapitilbud og helsetjeneste.

Driftstilskuddet er tilknyttet Tynset fysioterapi. Tynset fysioterapi har  p.t. totalt 6 fysioterapeuter fordelt på 4,8 avtalehjemler. Praksisen drives i nyoppussede, lyse og trivelige lokaler med sentral lokalisering. Innehaver har godt pasientgrunnlag.

Arbeidsoppgaver:
Fysioterapi med fokus på allmenn fysioterapi med behandling og rehabilitering i hele livsløpet og på alle arenaer. Det skal drives kunnskapsbasert fysioterapi, og det kreves at fysioterapivirksomheten drives i henhold til avtaleverk, lover og forskrifter og som en del av Tynset kommunes samlede fysioterapitjenester. I flg kommunens kompetansebehov, vil tiltredende FT fortrinnsvis ha ansvar for barn og unge i samarbeid med nåværende innehaver av tilskuddet.

Krav til kompetanse:
Etterutdanning og/eller erfaring i fysioterapi fra barn- kurs via NFF eller annen relevant utdanning. Eller starte opp og ta etterutdanningen innen 2 år.

Krav til stillingen:
Fysioterapeut med norsk autorisasjon.
Søkere må dokumentere gode norsk kunnskaper.
Erfaring fra privat praksis er ønskelig.
Bred erfaring og kunnskap innen allmenn fysioterapi.
Det forventes at fysioterapeuten bidrar til utvikling av fysioterapitjenesten i Tynset kommune.
Det vil være en fordel at søker har et helhetlig perspektiv, kompetanse innen aktiv rehabilitering og treningsterapi, og interesse for gruppebehandling.
Det forventes at det tas utgangspunkt i kommunens til enhver tid gjeldende prioriteringsliste.
Det kan stilles krav om at 20 % av hjemmelen benyttes til Tynset kommunes udekkede behov for fysioterapitjenester.
Den som tilsettes går inn i driftsavtalen på de vilkår som ligger i eksisterende avtaler. Avtalehjemmelen er regulert i ASA 4313. Det forventes at fysioterapeuten kjøper seg inn i instituttet og blir en likeverdig partner. Spørsmål som gjelder overdragelse av fysioterapivirksomheten (goodwill) og overtakelse av gjeldende økonomiske avtale mellom nåværende innehaver og gjenværende fysioterapeut på samme institutt, kan rettes til hjemmelsinnehaver.

Personlige egenskaper:
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å arbeide praktisk, målrettet og selvstendig, være fleksibel og ha evne til å håndtere nye utfordringer. Personlige egenskaper vil bli vektlagt og det forutsettes at godt samarbeid med gjenværende fysioterapeut på samme institutt videreføres.

Vi tilbyr:
Godt innarbeidet praksis med godt pasientgrunnlag. Driftsavtalen reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.

Hjemmelsinnehaver, Sidsel Nygård, mob. 951 54 960

Kontaktperson Tynset fysioterapi: Halvor L. Wang, mob. 901 83 031

 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerligste,  dette begrunnes. Opplylsninger om søkeren kan bli offenliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB: Søkere må aldre oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk. 

 

 • Bedrift
  Tynset kommune
 • Søknadsfrist
  13.04.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2500, TYNSET
  TYNSET
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5071110
 • Se her for andre jobber fra Tynset kommune
 • Oppdatert 24.03.2023