Detaljer

 • Bedrift
  Tynset kommune
 • Søknadsfrist
  20.01.2021
 • Sted:
  TYNSET
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  TYNSET
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3338960
 • Se her for andre jobber fra Tynset kommune

Vil du jobbe som fysioterapeut i Tynset kommune?

Driftstilskudd (100%) for fysioterapeut i Tynset kommune ledig fra 01.07.2021. Driftsavtalen inngås med opptrapping av virksomheten i tråd med en fastsatt nedtrappingsplan- ASA 4313 pkt9.  

Om tjenesteområdet 

Stillingen er underlagt tjenesteområdet helsetjenesten. Tynset kommune har 4,8 hjemler driftstilskudd fordelt på 5 avtalefysioterapeuter, og 1 kommunal fysioterapeut. Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale yter fysioterapi som en del av kommunens totale fysioterapitilbud og helsetjeneste. Driftstilskuddet er lokalisert ved Tynset Fysikalske Institutt i Tynset sentrum som er en godt innarbeidet praksis. Praksisen drives sammen med en annen fysioterapeut i lyse og trivelige lokaler med sentral lokalisering. Innehaver har godt pasientgrunnlag.

Arbeidsoppgaver

Fysioterapi med fokus på allmenn fysioterapi med behandling, habilitering og rehabilitering i hele livsløpet og på alle arenaer. Det skal drives kunnskapsbasert fysioterapi, og det kreves at fysioterapivirksomheten drives i henhold til avtaleverk, lover og forskrifter og som en del av Tynset kommunes samlede fysioterapitjenester. 

Krav til stillingen

Fysioterapeut med norsk autorisasjon. Søkere må dokumentere gode norsk kunnskaper. Erfaring fra privat praksis er ønskelig. Bred erfaring og kunnskap innen allmenn fysioterapi. Det forventes at fysioterapeuten bidrar til utvikling av fysioterapitjenesten i Tynset kommune. Det vil være en fordel at søker har et helhetlig perspektiv, kompetanse innen rehabilitering, habilitering og gruppebehandling. Det forventes at det tas utgangspunkt i kommunens til enhver tid gjeldende prioriteringsliste. Det kan stilles krav om at 20% av hjemmelen benyttes til Tynset kommunes udekkede behov for fysioterapitjenester.

Det er ønskelig at aktuell fysioterapeut har, eller må tilegne seg kompetanse på Komplett fysikalsk lymfeødem behandling innen 2 år.

Den som tilsettes går inn i driftsavtalen på de vilkår som ligger i eksisterende avtaler. Avtalehjemmelen er regulert i ASA 4313.Spørsmål som gjelder overdragelse av fysioterapivirksomheten (goodwill) og overtakelse av gjeldende økonomiske avtale mellom nåværende innehaver og gjenværende fysioterapeut på samme institutt, kan rettes til hjemmelsinnehaver. 

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å arbeide praktisk, målrettet og selvstendig, være fleksibel og ha evne til å håndtere nye utfordringer. Personlige egenskaper vil bli vektlagt og det forutsettes at godt samarbeid med gjenværende fysioterapeut på samme institutt videreføres. 

Vi tilbyr

Godt innarbeidet praksis med godt pasientgrunnlag. Driftsavtalen reguleres av den til enhver tid gjeldende ASA 4313.                                     

Hjemmelsinnehaver: Kari Strømshoved, Tynset Fysikalske Institutt, tlf 959 31 811