Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du jobbe på barneavdeling? Vi søker etter deg!

Offentlig forvaltning

Barnekreft sengepost/ poliklinikk og dagenhet er én administrativ avdeling. Avdelingen er en del av Barne- og ungdomsklinikken på Rikshospitalet, og har i oppdrag å levere høyspesialiserte tjenester til komplekst og alvorlig syke barn på en god og helhetlig måte. Sengeposten har plass til 15 barn og- ungdommer fra 0 til 18 år. Pasientgruppen er barn og ungdom med kreft og blodsykdommer. Avdelingen har landsfunksjon for barn som benmargstransplanteres.

Vi har ledig følgende:

Sykepleier: 80 % fast stilling.

Sykepleier: 30 % fast stilling.

Sykepleier: 100 % vikariat 07.04.23 - 31.06.23 med mulighet for forlengelse.

Sykepleier: 30 % vikariat fra 01.04.23 - 31.08.25 med mulighet for forlengelse.

Sykepleier: 20 % vikariat til 31.08.23 med mulighet for forlengelse.

Det vil være mulighet til å slå sammen stillinger. Ved intern tilsetting kan det bli ledig vikariat i forskjellig stillingsstørrelse.

Snarlig ansettelse. 

Arbeid på sengeposten innebærer arbeid hver 3.helg.

Arbeidstakere som skal arbeide med barn eller personer med utviklingshemming, skal fremlegge politiattest ved tiltredelse iht. helsepersonelloven § 20a. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. Dokumenter knyttet til utdanning skal skannes inn som vedlegg til søknaden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier med norsk autorisasjon eller 3.års sykepleierstudent.
 • Erfaring fra helsevesenet.
 • Erfaring med barn.
 • Erfaring i sykepleie til barn.
 • Spesiell interesse for og evne til å jobbe med syke barn og foreldre.

  Personlige egenskaper:

  • Evnen til å jobbe selvstendig, men også være en god teamarbeider.
  • Fleksibel.
  • Evnentil å samarbeide på tvers av profesjoner.
  • God arbeidskapasitet.
  • Ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.

  Vi tilbyr:

  • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt.
  • Du vil få grundig opplæring i dine arbeidsoppgaver avhengig av din erfaring.
  • 5 nyansatt-dager med teori knyttet til sykepleie til barn generelt, og fagspesifikk undervisning om kreft og blodsykdommer.
  • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
  • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
  • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.
  • Gode forsikriings- og pensjonsvilkår.