Ledig stilling

Forsvaret

Vil du jobbe med våpenteknisk vedlikehold?

Vil du bidra med din fagkompetanse i Forsvaret?

Forsvarets verksteder Bergen (FVBE) har nå ledige stilling som fagspesialist våpenteknisk. Stillingen er tillagt et ansvar for utarbeidelse, koordinasjon og oppfølging av arbeidspakker mot interne og eksterne leverandører. Stillingen skal ivareta en faglig kontroll og koordinering av vedlikeholdsoppdrag innenfor fagområdet, både for vedlikehold som utføres av Forsvarets egne verksteder og sivile leverandører. Stillingen gir muligheter for å påvirke både nye og eksisterende arbeidsprosesser. 

Forsvarets verksteder Bergen (FVBE) har over 400 ansatte og vedlikeholder Sjøforsvarets materiell på landsbasis. Vedlikeholdet spenner over et vidt spekter av fagfelt fra høyteknologi til konvensjonell verksteddrift, og har tilsatt både overenskomstlønnet og regulativlønnet personell. 

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging, oppfølging, koordinering og kvalitetskontroll innenfor våpenteknisk vedlikehold som utføres på Sjøforsvarets våpensystemer.
 • Stillingen skal ivareta en faglig kontroll og koordinering av vedlikeholdsoppdrag innenfor fagområdene, både for vedlikehold som utføres av Forsvarets egne verksteder og sivile leverandører.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor-/ Ingeniør eller tilsvarende utdanningsnivå innenfor relevant fagområde (våpenteknisk, vedlikeholdsstyring, prosjektledelse). Annen utdanning og relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Kompetanse og erfaring fra minimum ett av fagområdene artilleri, torpedo, høytrykk, undervannsvåpen, elektro, navigasjon, ildleder eller tele fra Forsvaret.
 • Relevant erfaring innenfor oppfølging og koordinering vedlikehold.
 • Erfaring fra bruk av ERP-systemer innenfor vedlikeholdsstyring
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse. 

Det er en fordel om du også har:

 • Relevant erfaring fra både sivil virksomhet og fra Sjøforsvaret
 • Prosjekterfaring fra vedlikeholds og/eller modifikasjonsoppdrag.  
 • Erfaring fra ERP systemer som brukes av Forsvaret (SAP, IFS).

Søknader som ikke er skrevet på norsk vil ikke bli vurdert.

Personlige egenskaper:

 • Samarbeid; å kunne lytte, rådføre seg med andre og kommunisere klart og tydelig
 • Strukturert;  kunne jobbe metodisk for å organisere og fordele arbeid internt og eksternt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne; kunne uttrykke budskap klart, tydelig og utvetydig både verbalt og skriftlig
 • God evne til å skape seg helhetsoversikt; se sammenheng mellom ulike oppgaver og aktører, hva som er vesentlig versus uvesentlig
 • Selvstendig;  kunne jobbe på egenhånd, fatte beslutninger basert på egen innsikt

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som overingeniør, kode 1087, lønnstrinn 68 - 74 p.t. kr 636 700 - kr 714 000. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse