Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du jobbe med spørreundersøkelser i helsesektoren og bidra inn i Norges største medarbeiderundersøkelse?

Offentlig forvaltning

Sykehuspartner Administrative Fellestjenester er Norges største fellestjenesteleverandør innenfor det personaladministrative området. Våre ca. 280 ansatte har som mål å utøve effektiv forvaltning av regionale HR-tjenester og bidra til effektiv sykehusadministrasjon.

Avdeling Regionale Kompetanse og utdanningstjenester har ansvaret for å levere felles regionale løsninger innen kompetanseutvikling, digital læring og spørreundersøkelser til foretakene i Helse Sør-Øst.  I tillegg leveres tjenester til Helse Midt-Norge, nasjonale heleide foretak og private sykehus i Helse Sør-Øst. Avdelingen består i dag av tre seksjoner. 

Seksjonen som denne stillingen tilhører er Spørreundersøkelser. Spørreundersøkelser er ansvarlig for å gjennomføre den årlige medarbeiderundersøkelsen ForBedring som sendes ut til ca. 90.000 ansatte. I tillegg utarbeider vi diverse spørreundersøkelser og kartlegginger, med vekt på å utvikle organisasjon, arbeidsmiljø og kompetanse. Spørreundersøkelser bistår ca. 120 ansatte i Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge som har lisens i spørreundersøkelsesverktøyet med spørreundersøkelser de selv gjennomfører. 

Vi utvider seksjonen som i dag består av 4 engasjerte medarbeidere med en stilling som konsulent - spørreundersøkelser. 

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring med gjennomføring av spørreundersøkelser
 • Høy grad av digital modenhet
 • Erfaring med Excel
 • Erfaring med bearbeiding av store datamengder 
 • Erfaring med kundebehandling
 • Kjennskap til  Access eller lignende databasehåndteringssystem (Power BI, SPSS, R) er ønskelig 
 • Kjennskap til kvalitative undersøkelser (intervjuer, fokusgrupper etc.) er ønskelig
 • Kjennskap til helsesektoren er ønskelig  

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet 

  Personlige egenskaper:

  • Løsningsorientert og trives med å finne løsninger på problemstillinger som dukker opp, både teknisk og praktisk
  • Nøyaktig, strukturert og systematisk
  • Selvstendig
  • Kundeorientert 
  • Takle perioder med høyt arbeidstempo
  • Evne til å håndtere flere leveranser i parallell
  • Evne til å kommunisere tydelig, både skriftlig og muntlig
  • Trygg og tillitsvekkende
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt

  Vi tilbyr:

  • Interessante arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø
  • Godt arbeidsmiljø som preges av godt samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
  • Faglig utfordrende oppgaver
  • Kontinuerlig forbedringsfokus 
  • Fleksibel arbeidstidsordning
  • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

  Vi gjør oppmerksom på at det gjennomføres intervjuer fortløpende