• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  12.08.2021
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3974963
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vil du jobbe med medbestemmelse og tariff i Forsvaret?

Forsvaret

Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) er en sentral leverandør av HR-tjenester og forvalter alt tilsatt personell og vernepliktige i Forsvaret. FPVS er i tillegg til en stabsavdeling organisert med 4 avdelinger – Vernepliktsavdelingen, Personell og lønnsavdelingen, Utlandsavdelingen og Fagavdeling HR.
Fagavdeling HR (FA HR)/Fagseksjon arbeidsgiver i FPVS har fagansvar og utøver Forsvarssjefens arbeidsgivermyndighet innen HR-relatert lov- og avtaleverk innen medbestemmelse, tariff og arbeidsvilkår for vernepliktige, militært og sivilt ansatte. I fagansvaret og arbeidsgivermyndigheten inngår å utvikle regelverk, prosesser og retningslinjer for forvaltningen, kontrollere at gjeldende regel-, avtaleverk, prosesser og retningslinjer etterleves samt rådgivning til forvaltningen.

Har du bachelor innen HR relaterte fag og relevant erfaring? Da kan du være den vi søker etter.

Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver:

 

 • Til FA HR/AGS søker vi etter seniorrådgiver kode 1364 – innenfor fagområdene medbestemmelse, tariff eller kollektiv arbeidsrett.

  Som en del av FA HR vil stillingen bidra i arbeidet med å ivareta Forsvarets sentral arbeidsgivers myndighetsutøvelse innen de hovedavtalene staten har med Akademikerne, LO stat/YS stat/UNIO samt Verkstedoverenskomsten LO og NHO. Herunder følge opp anvendelsen av HR-prosesser og implementere forbedringer/endringer i HR-verdikjede. I dette arbeidet inngår:
  • Veilede og rådgi HR ledd i forsvarets driftsenheter, forvaltningsledd og etatsledelse
  • Utvikle og iverksette styrende avtaleverk innen HR – herunder drøfte/forhandle regel- og avtaleverk med sentrale arbeidstakerorganisasjoner
  • Ivareta rollen som Forsvarets øverste utøvende forvalter av HR relatert lov- og avtaleverk
  • Kontrollere forsvarlig forvaltning
  • Kompetanseoverføring
  • Nettverksbygging

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves bachelorutdanning innen HR-relaterte fag og minimum 3 års relevant tjenesteerfaring innen fagområdet.
  Annen utdanning og lang relevant erfaring i fagområdet utover minimumskravet på 3 år, vil kunne erstatte det formelle utdanningskrav
 • Vedkommende må kunne jobbe effektivt i team og bør ha drøftings- og forhandlingserfaring fortrinnsvis fra statlig sektor.
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

Personlige egenskaper:

 • Det kreves sikkerhetsklarering HEMMELIG/NATO secret.
 • Det er viktig for FPVS at vedkommende som får stillingen kan tiltre så snart som mulig.
 • Arbeidssted for Fagutviklingsavdelingen er Hamar, men vedkommende må påregne noe reisevirksomhet.

Vi tilbyr:

 • Med forbehold om lønnsendring etter drøfting lønnes tillingen som seniorrådgiver kode 1364 etter Statens lønnsregulativ i ltr 68 – 74/kr.626.100m til kr.702.100 pr. år. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • For den rette personen kan vi tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt kollegialt arbeidsmiljø.
 • Kurs og opplæring innen fagfeltet gis etter behov.
 • FPVS har fleksibel arbeidstid og mulighet for trening inntil 2 timer pr uke i arbeidstiden.
 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  12.08.2021
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3974963
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret