• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1352, KOLSÅS
  BÆRUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615346
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Vil du jobbe med masterdata/ masterdataforvaltning og bidra i NATO?

Vi søker nå etter deg som har kunnskap om og interesse for masterdata og masterdataforvaltning. I tillegg til å være en viktig bidragsyter til å heve datakvaliteten i våre ERP-/IT-systemer i forsvarssektoren vil du være en viktig støttespiller for norsk forsvarsindustri gjennom ditt arbeid relatert til NATO-kodifisering* av materiell. 

*NATO-kodifisering er en standardisert metode for klassifisering, beskrivelse og navnsetting av forsyningsartikler som benyttes i NATO. 

Gjennom vår rolle som premissgiver innen fagfeltet vil det også være oppgaver relatert til utarbeidelse av regelverk, prosedyrer, opplæring med mer. Dette krever både gode skriveferdigheter og evnen til å ta rådgivningsrollen. Gjennom vårt nasjonale ansvar for NATO-kodifisering vil du være en bidragsyter i forbindelse med internasjonalt materiellsamarbeid. Noe reisevirksomhet må dermed påregnes. Du vil rapportere til Kontorsjef Materielldata -og kodifiseringskontoret i Materiellinformasjonsseksjonen.

Om Materiellavdelingen:
En av Forsvarsmateriells viktigste oppgaver er å forvalte alt materiell Forsvaret bruker. Materiell som brukes av etatene i sektoren godkjennes teknisk og forvaltningsmessig av Forsvarsmateriell.  Materiellavdelingen har ansvaret for at alle Forsvarets fly, helikoptre, fartøy og ubemannede systemer er tilgjengelig for Forsvaret og at det er trygt å bruke

Arbeidsoppgaver:

 • Etablering og vedlikehold av materielldata
 • NATO-kodifisering av materiell
 • Delta i nasjonale og internasjonale møter relatert til kodifiseringsvirksomheten
 • Rådgiver innen fagfeltet materielldata og NATO-kodifisering 

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen relevant fagområde
 • Annen utdanning eller relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kunnskap om ERP-systemer og masterdata
 • Minimum tre års relevant erfaring
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig:

 • Kompetanse innen logistikk (integrert logistikkstøtte)
 • Kunnskap om SAP
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Undervisningserfaring
 • Tjenesteerfaring fra Forsvaret/forsvarssektoren
 • Grunnleggende offisersutdanning fra Forsvaret 

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og evne til å jobbe selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehage
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent kode 1363, lønnsspenn kroner 574 700  - 650 300 brutto pr. år (ltr. 63-70). Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer
med redusert funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.  

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  29.05.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  1352, KOLSÅS
  BÆRUM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4615346
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret