Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  23.11.2020
 • Sted:
  HAMAR
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  INNLANDET
 • Arbeidssted:
  HAMAR
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3252226
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vil du jobbe med helse, miljø og sikkerhet i Forsvaret?

Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) er en sentral leverandør av HR-tjenester og forvalter alt tilsatt personell og vernepliktige i Forsvaret. FPVS er i tillegg til en stabsavdeling organisert med 4 avdelinger – Vernepliktsavdelingen, Personell og lønnsavdelingen, Utlandsavdelingen og Fagavdeling HR.

Fagseksjon Omstilling, HMS og BHT i FPVS forestår den overordnede forvaltning av lov og avtaleverk knyttet til Arbeidsmiljøloven (AML) relatert til arbeidsgiveransvaret i Forsvaret. Dette innebærer ivaretakelse av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, arbeidsmiljø kompetanse, Forsvarets vernetjeneste inkludert Forsvarets hovedverneombud samt sekretariat for Forsvarets hovedarbeidsmiljøutvalg. Videre ivaretagelse av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø samt Interkontroll (IK) og revisjon innenfor AML virkeområde. Seksjonen skal utvikle og ivareta Forsvarets bedriftshelsetjeneste.

Til Fagseksjon Omstilling, HMS og BHT søker vi etter en vikar i stilling som seniorrådgiver kode 1364 innenfor fagområdet helse, miljø og sikkerhet. 

Arbeidsoppgaver
 • Stillingens hovedarbeidsoppgave er primært innenfor fysisk-, kjemisk- og biologisk arbeidsmiljø, og internkontroll herunder revisjon arbeidsmiljø. 
 • Med bakgrunn i styrende dokumenter analysere, utvikle, vedlikeholde og revidere politikker, strategier og styrende dokumenter innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS).
 • Ivareta forsvarssjefens (FSJ) ansvar ut fra arbeidsmiljøloven, jf. også forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter.
 • Bidra i arbeidet med utvikling av strategier og politikker samt implementering av regelverk, handlingsplaner og utdanning ift Forsvarets styrende dokumenter innen HMS.
 • Bidra til ivaretakelsen av kompetanseutvikling innen HMS i Forsvaret, herunder: - følge opp sertifisering innen HMS - følge opp og kvalitetssikre implementeringen av HMS' utdanningsdirektiv i Forsvarets skolesystem - planlegge og gjennomføre HMS-opplæring for OTV/HTV i TVO.
 • Ivareta FSJ ansvar for styring av internkontroll innen HMS, herunder planlegge, lede, koordinere, kontrollere og revidere Forsvarets HMS-arbeid. Utrede og analysere overordnede dokumenter og føringer fra FD.
 • Iverksette analyser i forhold til virksomhetsmål- og strategier og utvikle styrende dokumenter og tiltaksplaner innen incentiver og HMS. Utvikle, gjennomføre, rapportere fra, følge opp og rådgi ifb. HMS- revisjoner i Forsvaret. Lede og delta i utredningsarbeid og prosjektgrupper innenfor avdelingens og stillingens ansvarsområde, herunder bidra til nødvendig utvikling av HRM i Forsvaret i forbindelse med gjennomføringen av relevante prosjekter.
Kvalifikasjoner
 • Det kreves minimum 3-årig universitet/høyskole innen relevant fagområde. Annen utdanning og lang relevant erfaring i fagområdet utover minimumskravet vil kunne erstatte det formelle utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO secret før tiltredelse.

Ønskelige krav

 • Master innen relevant fagområde.
 • Kompetanse innen HMS arbeid, spesielt forebyggende arbeidsmiljøarbeid, organisasjonsutvikling og/eller HR. Det er fordel med noe kompetanse om arbeidsrett.
 • God virksomhetsforståelse fra Forsvarssektoren.
Personlige egenskaper
 • Er inkluderende og har evne til å skape tillit gjennom kommunikasjon og samarbeid.
 • Evne til å skape resultater gjennom selvstendig arbeid og i team.
 • Gode analytiske egenskaper
 • God helhetsoversikt.
Vi tilbyr
 • Stillingen som seniorrådgiver kode 1364 lønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 70 – 75/kr 640 200 til kr 704 900 pr. år. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
 • For den rette personen kan vi tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt kollegialt arbeidsmiljø.
 • Kurs og opplæring innen fagfeltet gis etter behov.
 • FPVS har fleksibel arbeidstid og mulighet for trening inntil 2 timer pr uke i arbeidstiden.