Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du jobbe med bemanning og fagutvikling? Da kan dette være stillingen for deg.  

Offentlig forvaltning

HR-bemanning er sykehusets interne vikarsenter og tilbyr vikartjenester til medisinske og kirurgiske sengeposter og spesialavdelinger. Vi vil nå utfordre det etablerte og tenke nytt innen fagutvikling og rekruttering. Vi er opptatt av å trygge våre ansatte innen de fagområdene det er behov for, og søker derfor etter deg som er opptatt av 'faget' og vil hjelpe til med å gjøre andre gode. Er det deg vi er på jakt etter?

Du må like et pulserende arbeidsmiljø og kunne snu deg fort for å løse bemanningsutfordringer på sykehuset. For å lykkes i rollen har du gjerne erfaring med vikarinnleie og evne til å skape gode relasjoner. Som konsulent hos oss vil du få mulighet til bringe kunnskap videre ved å være med og utarbeide fagutviklingsprogram for våre sykepleiere, helsefagarbeidere og studenter. Vi har et ønske om og jobber hardt for å bringe kunnskap og erfaringer på tvers av de ulike sengepostene. Du vil ha en sentral rolle i fordeling av ressurser gjennom et tett samarbeid med de ulike seksjonene om deres vikarbehov.

HR-avdelingen er en del av Sykehuset i Vestfold HFs sentrale stab og har som oppgave å understøtte sykehusets særlige viktige samfunnsoppdrag om god og sikker pasientbehandling. Avdelingen består av fire seksjoner, hvor HR-bemanning er en av dem. Vi består av seksjonsleder, 5 konsulenter, 35 årsverk tilknyttet en bemanningspool og timevikarer. 

Høres stillingen interessant ut og tror du at du har det som skal til? Da hører vi veldig gjerne fra deg!

Arbeidsoppgaver:

 • Fordele ressurser til medisinske og kirurgiske sengeposter og spesialenheter 
 • Være med på å rekruttere nye medarbeider til bemanningspool, sommer- og timeavtaler
 • Delta i kartlegging av kompetanse til de ansatte
 • Utarbeide fagprogram og andre kompetansehevende tiltak
 • Implementere og iverksette kompetansehevende  tiltak
 • Bestille ikt-tilganger og andre administrative oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Minimum treårig høyskoleutdanning innen helse, fortrinnsvis sykepleier
 • Kjennskap til sykehus som organisasjon
 • Erfaring med kompetansebygging
 • Beherske ulike datasystemer
 • Erfaring med bruk ressursstyringsverktøy er en fordel
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt

Personlige egenskaper:

 • God problemløsningsevne og ha pågangsmot
 • Systematisk, strukturert og målrettet
 • God lagspiller
 • Tilpasningsdyktig, endrings- og løsningsorientert
 • Integritet og arbeidsmoral
 • Serviceinnstilt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass i utvikling
 • Gode medarbeidere/kollegaer
 •  Arbeidstid på dagtid ukedager
 • Velferdsordninger med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.