Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du jobbe med basal eksponeringsterapi? 

Offentlig forvaltning

  

Er du sykepleier/vernepleier med erfaring innen psykisk helsearbeid og er på jakt etter nye utfordringer? Da vil vi høre fra deg! 

DPS Vestfold er en avdeling i Klinikk Psykisk helse og avhengighet (KPA). DPS Vestfold er lokalisert i Sandefjord, Larvik og Nøtterøy/Tønsberg, og har et opptaksområde med ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 275 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte. DPS Vestfold har 3 døgnposter og 7 poliklinikker i tillegg til to seksjoner for kontortjenester.


Allmennpsykiatrisk post – Sandefjord har 6 sengeplasser og har en spesifisert behandlingsmetodikk: Basal Eksponeringsterapi (BET). Du vil bli del av et tverrfaglig team. Alle ansatte hos oss har kunnskap og erfaring med BET og jobber etter BET-prinsipper. Vi jobber koordinert og strukturert og er opptatt av å sammen bygge et godt læringsmiljø, hvor vi stadig søker å utvikle tilbudet og vår egen kompetanse som fagpersoner.

Vi ønsker særlig kontakt med deg som har interesse for eller ønsker å lære mer om BET.

Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern. Vil du lese mer om vår seksjon og behandlingstilbud kan du trykke her

Vi har 2 ledig sykepleier/vernepleierstillinger:

 • 100% fast stilling, arbeidstiden er for tiden dag/kveld og arbeid hver 3.helg
 •  61% fast, arbeidstid for tiden på natt. 

Tiltredelse 1. august 2022, eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Miljøterapeutiske arbeid i posten i henhold til BET-prinsipper.
 • Psykoedukativt arbeid.
 • Ansvarsvakter og medikamenthåndtering.
 • Koordinering av teamets arbeid med utgangspunkt i pasientens prosess. 

Kvalifikasjoner:

 •   Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier 
 •   Det er ønskelig med BET utdanning og/eller videreutdanning i psykisk helsearbeid. Fullført eller påbegynt 
 •   Lengre og spesielt relevant arbeidserfaring innen psykisk helsearbeid er et krav dersom du ikke har ovennevnte videreutdanning.
 •   Det kreves at den som ansettes behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse     
 •   Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge        

Personlige egenskaper:

 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte.
 • Du samarbeider godt med andre, spesielt ved å konstruktivt dele kunnskap, erfaringer og informasjon. Du støtter andre for å nå teamets mål.
 • Du er klar over egne styrker og svakheter og søker muligheter for å lære mer og utvikle deg.
 • Du nyttiggjør deg egne og andres refleksjoner over egen praksis
 • Du har god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i en målrettet og avgrenset behandling.
 • Du trives med å delta i tverrfaglige behandlingsrelasjoner, og har evnen til å dra nytte av innsikten i flere fag
 • Personlig egnethet vektlegges sterkt

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • Fokus på målrettet og koordinert pasientbehandling i tverrfaglig team.
 • En spennende arbeidsplass med fokus på tjenesteutvikling
 • Gode velferdsordninger gjennom Sykehuset i Vestfold, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter.

 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.


Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.