Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du jobbe i spennende jobb som  pasientkoordinator med stedfortrederfunksjon? Da bør du se her! 

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 100 % stilling som pasientkoordinator m/stedfortrederfunksjon.

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 22 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering.
DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste og seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling. 

Allmennpsykiatrisk poliklinikk C er lokalisert på Nøtterøy og har spesialkompetanse innen utredning/behandling av affektive lidelser. Seksjonen er tverrfaglig sammensatt og disponerer 24,5 årsverk. Poliklinikken består av fire team; ISTDP, EFT, CBT og psykodynamisk team. De som arbeider her har særlig erfaring med og kompetanse på denne pasientgruppen og behandlingsmetodikk. 

Pasientstrømmen er stor, og vi ønsker å styrke tilbudet ved å ansette en pasientkoordinator/forløpskoordinator som også får funksjon som stedfortreder for leder. Dette for å bedre opplevelsen av sammenhengende helsetjeneste, kontakt med pårørende og kommunale samarbeidspartnere.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Kvalifikasjoner:

 • Psykolog, lege, sykepleier, vernepleier eller sosionom
 • Ha utstrakt erfaring fra psykisk helsevern og/eller TSB
 • Autorisasjon for aktuell yrkesgruppe
 • Vi søker fortrinnsvis etter noen med ledererfaring og/eller koordinatorkompetanse, med sterk interesse for å yte gode og sammenhengende helsetjeneste
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen 
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge   

Personlige egenskaper:

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig
 • Du arbeider selvstendig, strukturert og målrettet
 • Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr:

 • Del av et dynamisk og trivelig arbeidsmiljø med høyt faglig fokus
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
 • Nødvendig kurs og veiledning for å kunne utføre oppgavene
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.
   

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.