Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vil du jobbe i et spennende, engasjert og tverrfaglig arbeidsmiljø? Ungdomspsykiatrisk seksjon (BUP døgnpost) søker deg!

Offentlig forvaltning

Ungdomspsykiatrisk seksjon ved BUPA Vestfold består av en sengepost (BUP døgnpost) med 6 sengeplasser i tillegg til et intensivt ambulant tilbud (Intensivt Ungdomsteam - IUT). Seksjonen har egen vaktordning på dagtid.

Døgnposten har elektive- og akutte innleggelser, og er godkjent for behandling av pasienter uten samtykke.  Unge pasienter skal som hovedregel før innleggelse være utredet ved BUPAs poliklinikk og ha et definert behov for psykiatrisk døgnopphold. Foresatte er med under innleggelsen.

Vår seksjon arbeider både individ- og familieorientert, og vektlegger miljøterapi, individuell oppfølging og familie- og nettverksarbeid. Dette forutsetter at personalgruppen har en iboende forståelse og robusthet i arbeid med ungdom og deres foresatte.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide etter gjeldende juridiske føringer og rammer som gjelder for seksjonen
 • Miljøterapi
 • Følge opp rutiner og tiltak rundt ungdommene 
 • Familie- og nettverksarbeid og foreldreveiledning
 • Ansvarsvakt
 • Bidra til god tverrfaglig samhandling og informasjonsflyt internt og eksternt
 • Legemiddelhåndtering
 • Samarbeid med- og bistand til andre seksjoner i klinikken
 • Journalføring

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Det er ønskelig med videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng innenfor psykisk helsevern, miljøterapi, familieterapi eller lignende
 • Erfaring fra miljøterapeutisk arbeid med barn/ungdom som har psykiske lidelser, foresatte og samarbeidspartnere
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter deg som har god faglig forståelse og evne til å reflektere over eget arbeid
 • Du er god på kommunikasjon og dempe urolige situasjoner
 • Gode samarbeidsevner
 • Du er engasjert og løsningsorientert 
 • Du bidrar til et trygt og positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen

  Vi tilbyr:

  • Et spennende, utfordrende og tverrfaglig miljø som både er systemorientert og individrettet. Vi har et faglig miljø som driver kontinuerlig utvikling av døgnbehandlingstilbudet til ungdom
  • Todelt turnus og egne nattevakter
  • Arbeid hver tredje helg
  • I tillegg til en flerfaglig miljøterapeutgruppe, består personalgruppa av overleger med spesialisering barn/unge, leger i spesialisering og psykolog/psykologspesialister
  • Nye lokaler

  Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

  Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.