Ledig stilling

Kristiansund kommune

Vil du jobbe i Bo og habilitering i sommer?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger deg med på laget!

Vi søker sommervikarer til midlertidige stillinger i turnus, både heltid og deltid, ved alle våre avdelinger. Aktuelle yrkesgrupper er:

 • helsefagarbeidere/hjelpepleiere
 • barn- og ungdomsarbeidere
 • sykepleiere
 • vernepleiere
 • studenter/elever innen sykepleie, vernepleie, helsefag og/eller evt. annen helse- og sosialfaglig utdanning
 • ufaglærte assistenter

Søkere som kan jobbe 4 uker sammenhengende eller mer vil bli foretrukket. 

Vi tilbyr

Skal du arbeide med mennesker i framtiden har vi mulighet til å tilby deg verdifull erfaring. Hos oss får du varierte arbeidsooppgaver i en innholdsrik arbeidshverdag. Vi har et arbeidsmiljø preget av engasjement og god kompetanse. Opplæring vil bli gitt.

Om enheten

Bo og habilitering er organisert i elleve avdelinger. Enheten yter tjenester til barn og voksne som har behov for støtte og avlastningstiltak, dagtilbud, oppfølging og veiledning i bolig. Enheten skal bidra til at personer med utviklingshemming eller andre utfordringer og deres familier mottar tjenester som gir rom for å leve gode liv i tråd med egne forutsetninger, interesser og behov. 

Som sommervikar hos oss vil du delta i hverdagslige aktiviteter og gjøremål sammen med beboere og kollegaer. Du vil være med å hjelpe, veilede og legge til rette for meningsfylte dager og livskvalitet.

Arbeidsområder
 • veiledning, tilrettelegging og bistand ut ifra brukerens helse- og omsorgstjenestebehov
 • legemiddelhåndtering for gitte faggrupper
 • dokumentasjon i elektronisk pasientjournalsystem
 • praktisk bistand i hjemmet
 • samhandling med andre faggrupper
Kvalifikasjonskrav
 • gyldig norsk autorisasjon eller fagbrev for gitte yrkesgrupper 
 • gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • beherske bruk av digitale verktøy   
 • må ha fylt 18 år
Ønskelige kvalifikasjoner 
 • erfaring fra arbeid med mennesker med ulike bistandsbehov
 • førerkort klasse B, manuelt gir 
Personlige egenskaper
 • gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • omstillingsdyktig og fleksibel
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
Spesielle forhold i stillingen

Ansatte i Bo og habilitering må være forberedt på at det av og til må benyttes egen bil i tjenesten, dette blir kompensert med kilometergodtgjørelse. Vi har egne biler til tjenestemottakerne våre.

Øvrige vilkår

Du må ha godkjent politiattest før du starter i jobben 

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.