• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  991891919
 • Antall ansatte
  2707
 • Opprettet år
  2007
 • Adresser
  Vågeveien 4
  6509  KRISTIANSUND N

Kristiansund kommune oppføring hos:

Kristiansund kommune

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker.

Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Lærer

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Frei ungdomsskole søker lærer i 100% fast stilling. Vi er i en spennende periode med blant annet implementering av lærerplaner i tillegg til at vi jobber systematisk med læringsmiljø, læringsutbytte og inkludering. Dette er derfor en mulighet for deg som ser etter en jobb hvor du kan være med på å påvirke skoleutviklingen. Vi søker også tilkallingsvika…

Driftstilskudd fysioterapeut

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 100% driftstilskudd for selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet ved Fosna fysikalske institutt A/S. Avtalehjemmelen er en del av Kristiansund kommunens samlede fysioterapitilbud i helse- og omsorgstjenesten. Storhaugen helsehus er tillagt det administrative ansvaret for kommunens samlede fysioterapitjenester. Tilskuddet er ledig fo…

Driftstilskudd fysioterapeut

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 100% driftstilskudd for selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet ved Optima Helse. Avtalehjemmelen er en del av Kristiansund kommunens samlede fysioterapitilbud i helse- og omsorgstjenesten. Storhaugen helsehus er tillagt det administrative ansvaret for kommunens samlede fysioterapitjenester. Tilskuddet er ledig for tiltredelse fra …

Lærer

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kristiansund kommune har ledig 100% fast stilling som lærer, p.t ved Gomalandet og Dalabrekka skole.  Kristiansund kommune har en helhetlig strategiplan (Oppvekstplan) som gjelder for en samlet oppvekstsektor. Visjonen i vår oppvekstplan er: Barn og unge som skaper og lever meningsfylte liv. Gomalandet og Dalabrekka er 1. – 7. klasseskole og har ca. 40…

Fagleder

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig fast 100 % stilling som fagleder p.t ved Barneverntjenesten. Barneverntjenesten er organisert i enhet Barn, familie og helse, sammen med forebyggende helsetjeneste. Tjenesten er et interkommunalt samarbeid mellom Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommune, der Kristiansund er vertskommune. Kontorsted er lokalisert i Frei administrasjonsbygg (tid…

Kulturskolelærer/lærer i visuelle kunstfag

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig fast 40% stilling som Kulturskolelærer/lærer i visuelle kunstfag ved Kristiansund kulturskole. Denne stillingen kan kombineres med ledig 60% stilling som rekvisitørmaker i Operaen i Kristiansund (se avsnitt «Spesielle forhold i stillingen»). Om enheten/stillingen Kristiansund kulturskole arbeider aktivt med faglig utviklingsarbeid med utg…

Sekretær

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Barneverntjenesten har ledig en 90 % midlertidig stilling som sekretær for perioden 01.09.2022 - 31.08.2023 Barneverntjenesten er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommune, der Kristiansund er vertskommune. Tjenesten tilhører enheten Barn, familie og helse, og er lokalisert i Frei administrasjonsbygg (tidl.…

Sykepleier/helsefagarbeider/studenter/elever

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kristiansund kommune har ledig flere faste stillinger i hjemmetjenesten.  2 x 100% sykepleier 1 x 100% helsefagarbeider 1 x 75% helsefagarbeider 2 x 14 % helsefagarbeider 3 x 21% rekruttstilling Stillingene er pr. tiden knytt til tiltak rundt et barn, etter at tiltaket er avsluttet vil stillingene inngå i ambulerende hjemmetjeneste. …

Operatør responssenter

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100% fast stilling som operatør på Responssenteret ved enhet Storhaugen helsehus. Responssenteret (RRO) betjener i dag mottak og videreformidling av velferdsteknologiske hjelpemidler fra 11 kommuner på Nordmøre og i Romsdal, samt Trøndelag. RRO har også mottak av automatiske brannalarmer og andre tekniske alarmer fra flere kommunale og privat…

Koordinator hverdagsmestring

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig 100 % fast stilling som koordinator hverdagsmestring ved Storhaugen helsehus. Informasjon om stillingen Hverdagsmestring og «Leve hele livet» er Kristiansund kommunes satsningsområde innen eldreomsorgen. Målgruppen for hverdagsmestring er eldre med gradvis eller brå endring av funksjon, samt utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Hverda…

Landmåler

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  Plan og byggesak har ledig fast 100 % stilling som landmåler. Som ansatt i enhet for plan og byggesak vil du bli en del av et bredt faglig, kvalifisert og godt sosialt miljø. Plan- og byggesaksenheten ivaretar blant annet kommunens reguleringsplaner, byggesaksbehandling og kart-/oppmålingsoppgaver. Vi er en allsidig gjeng med blant annet ingeniører, …

Bysekretær/leder politisk sekretariat

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Liker du å følge med på det som skjer i kommunen og er interessert i hvordan samfunnsutvikling og offentlig forvaltning jobber sammen? Kristiansund kommune søker samfunnsinteressert person til spennende 100 % fast stilling som bysekretær/leder politisk sekretariat.  Politisk sekretariat tilrettelegger og koordinerer arbeidet i politiske styringsorgan og f…

Avdelingsleder

Kristiansund kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker en engasjert avdelingsleder i 100% fast stilling til avdeling for vei, trafikk, park og utenomhus.  Kommunalteknikk har med nærmere 90 ansatte et stort og allsidig fag- og arbeidsfellesskap. Enheten har ansvar for vei/gatelys/park, vannforsyning og avløp, samt oppgaver rundt oppfølging av miljø og forurensing. Vi har en egen avdeling med ansvar f…