Detaljer

 • Bedrift
  Fjaler kommune
 • Søknadsfrist
  07.03.2021
 • Sted:
  DALE I SUNNFJORD
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  DALE I SUNNFJORD
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3498089
 • Se her for andre jobber fra Fjaler kommune

Vil du ha sommarjobb med meining?

Helse og omsorg i Fjaler søkjer for sommaren 2021 vikarar til: 
 • Fjaler sjukeheim 
 • Heimetenesta med brukarar i heile kommunen  
 • Miljøarbeid for menneske med utviklingshemming
 • Fjaler legekontor
 • Avdeling for psykisk helse
 • Kjøkkenet ved Fjaler sjukeheim 

Det fint om du set opp ønskje for den eller dei tenestene du helst vil arbeide ved i sommar. Du må og skrive kva periode du kan jobbe. Søkjarar som kan vikariere i heile ferieperioden vert prioriterte. 
Dersom du ønskjer ferie i løpet av sommaren må du presisere tidsrom i søknaden. 
 
Arbeidsoppgåver
 • Oppgåvene er varierande alt etter kvar du arbeidar. Døme på oppgåver er pleie, omsorg, miljøarbeid og psykososialt arbeid ved institusjon og helsetenester i heimen. Det er og dagsenter, kjøkkenoppgåver og praktisk bistand.
 • Felles for alle sommarvikar er fokus på gode tenester til brukarar og pasientar.
Kvalifikasjonar
 • Alle søkjarar må ha fylt 16 år.
 • Det er ein fordel om du har fullført, eller er under utdanning innan helse- og sosialfaglege yrke som t.d. sjukepleiar/vernepleiar/sosionom/helsefagarbeidar etc.
 • For arbeid på kjøkkenet er det ein fordel om du har fullført, eller er under utdanning innan kokkefaget.
 • Søkjarar til arbeid i heimetenesta må ha førarkort klasse B.
 • Alle sommarvikarar må levere politiattest og få godkjend MRSA- og tuberkulinerklæring før tiltreding.
 • Søkjarar må kunne kommunisere godt på norsk.
Personlege eigenskapar
 • Interesse for å arbeide med menneske
 • Vere fleksibel
 • Evne til samarbeid
Vi tilbyr
 • Løn etter tariff og lokale avtalar, der høgskulestudentar (innan helse- og sosialfag) vert løna ut frå studieforløp
 • Pensjonsopptening i KLP
 • Godt arbeidsmiljø med trivelege kollegaer