Ledig stilling

Bærum kommune

Vil du gjøre en forskjell for vår elev? 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bli med og sette spor i en skole rustet for fremtiden?

Har du lyst til å vekke skaperglede, skape engasjement og stimulere utforskertrang hos elever - sette spor som vil styrke elevene resten av livet? I Bærum kommune har du ekstra gode forutsetninger for å gjøre nettopp det.

Høvik skole preges av høyt engasjement for elevenes læring og trivsel. Vi har et raust og hyggelig personale med høy kompetanse. God delingskultur og vekt på teamsamarbeid står sentralt hos oss. Vi er del av Bærum kommunes satsing på læring i det 21. århundre. Gjennom arbeidet med fagfornyelsen utfordrer vi hverandre, deler erfaringer og søker stadig nye svar på hvordan vi kan motivere og stimulere elevene til læring og utvikling.
Skolebygningen vår er både klassisk og moderne, lokalene er lyse og funksjonelle, og skolen ligger sentralt plassert på Høvik med kort vei til både tog, buss og bane. Vi har ca. 530 elever på 1. – 7. trinn og ca. 70 ansatte, inklusiv SFO. Nå trenger Høvik skole også deg på laget!

Skolen har en ledig stilling som spesialpedagog/synspedagog/ressurslærer med oppstart så raskt som mulig. For tiden innebærer stillingen tett oppfølging av en synshemmet elev på småskoletrinnet. Det er ønskelig med formell synspedagogisk utdanning, men liknende kompetanse som spesialpedagogisk kompetanse og/eller erfaring med synsvansker er også relevant for stillingen. Skolen trenger en pedagog som har kompetanse innen tilrettelegging for elever med særskilte behov. Vi ønsker en lagspiller som trives i tett teamsamarbeid, som er fleksibel og selvstendig i arbeidet sitt. Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter kreves.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø - for den enkelte og for fellesskapet
 • Planlegge og tilrettelegge for elevenes læring
 • Analysere og følge opp elevenes læringsprogresjon
 • Bidra til godt samarbeid med foreldre
 • Delta og bidra i et lærende fellesskap på skolen
 • Samarbeide med andre faginstanser

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse for ansettelse i grunnskolen
 • Spesialpedagogisk utdanning/synspedagogisk utdanning ønskelig
 • Tydelig og trygg klasseleder som bidrar til inkludering og gode læringsbetingelser
 • Interesse for, og erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er

 • motivert av det viktige læreroppdraget
 • villig til en innsats for å bygge fremtiden
 • god på å bygge relasjoner
 • god til å kommunisere
 • lærevillig
 • en lagspiller

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Veiledningsprogram for nyutdannede lærere
 • Videreutdanning i prioriterte fag
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse
 • Kompetanseutviklingsstipend

Annet 

 • Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse