Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  10.12.2020
 • Sted:
  SESSVOLLMOEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SESSVOLLMOEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3286148
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vil du gjennomføre doktorgradsprosjekt innen militær allmennhelse? 

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsoorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert på Sessvollmoen i Ullensaker.

Institutt for Militær Allmennhelse (IMA) er en avdeling i FSAN som har fagansvar for allmennhelsetjenesten i hele Forsvaret. Innenfor allmennhelsetilbudet styrer IMA innsatsen ved Nasjonal militærmedisinsk poliklinikk (NMP) som er lokalisert i Gamle Logen ved Akershus festning i Oslo.

I IMA er det nå ledig stilling som lege/doktorgradsstipendiat. Stillingen omfatter gjennomføring av doktorgradsprosjekt i samarbeid med Forsvarets helseregister ved Institutt for militærmedisin og epidemiologi (IME). Stillingen vil ha militær allmennhelse som arbeidsfelt. Hensikten er å styrke kompetansen inn mot forskning på viktige områder i Forsvaret som kaldværsskader, belastningsskader, seleksjonsmedisin, ernæring eller kvinnehelse. Arbeidet skal lede frem mot en doktorgrad innenfor ett av de nevnte områdene. Problemstilling utarbeides i samarbeid med kandidat. Doktorgrad avlegges og disputas gjennomføres i samarbeid med akkreditert utdanningsinstitusjon.

Stillingen vil ha en varighet inntil 5 år, med ønske om oppstart 01.03.2021. Arbeidssted er Sessvollmoen.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgave er å gjennomføre doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet militær allmennhelse med vitenskapelige publikasjoner og doktorgradsavhandling med påfølgende disputas. Videre vil du være rådgiver ovenfor sjef IMA innenfor utøvelse av militær allmenn helsetjeneste med særskilt fokus på helsetjeneste for førstegangstjenestegjørende og medisinsk seleksjon av Forsvarets personell.

Stillingens øvrige oppgaver er å

 • Bidra med saksbehandling/prosedyrearbeid innenfor området militær allmennhelse og militær seleksjonsmedisin
 • Støtte opp under avdelingens forskningsaktivitet innenfor militær allmennhelse
 • Drive kurativ og forebyggende legevirksomhet for militært personell
 • Utarbeide bestemmelser for medisinsk seleksjon, skikkethet og dimisjon
 • Delta i legenemd for internasjonale og spesielle saker
 • Utøve medisinskfaglig rådgiving og saksbehandling
 • Arbeide med fagutvikling, delta i råd og utvalg i forhold til allmennmedisinske problemstillinger
 • Delta i nasjonale og internasjonale fora innen militær allmennhelse
 • Initiere, planlegge og eventuelt gjennomføre forskning innenfor allmennmedisinske fagområder
 • Undervise innen medisinske emner
Kvalifikasjoner

For å søke stillingen kreves

 • Autorisasjon som lege i Norge med full rekvisisjonsrett
 • Godkjent turnus/LIS1
 • God fremstillingsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse
 • Ansettelse forutsetter at du får opptak ved gradsgivende institusjon, som UiO eller lignende. Valg av institusjon tilpasses forskningsområde.

Det er ønskelig med

 • 2 års tjenesteerfaring som lege
 • Forskererfaring
 • Gjennomført førstegangstjeneste (primært VA-tjeneste som lege)
 • Minimum ett års erfaring fra arbeid som lege på Forsvarets sykestue eller tilsvarende
Personlige egenskaper
 • Initiativrik
 • Løsningsorientert
 • Omgjengelig
 • Evne til å samarbeide
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hovedarbeidssted vil være Sessvollmoen, men deler av arbeidet kan utføres fra lokaler i Gamle Logen i Oslo

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ 1017, LR 20 Alt 36-46 Ltr 75 - 85 (p.t. kr. 708.000, - 938.900,- per år). Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Søknader og attester må vedlegges digitalt ved søknadstidspunkt.