• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2058, SESSVOLLMOEN
  ULLENSAKER
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5068709
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 27.03.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Vil du bli vår nye Virksomhetsoffiser?

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. 

M8-seksjonen er underlagt Avdelingen for Operativ Støtte (AOS). Seksjonen har ansvar for å støtte virksomheten i FSAN stab med budsjett og virksomhetsstyring og jobber tett opp mot FSANs ledelse. Ved denne seksjonen er det nå ledig stilling som virksomhetsoffiser med gradsnivå Major/Orlogskaptein (OF3). 

Kvalifikasjoner:

 • Grunnleggende offisersutdanning (GOU)
 • Kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/Nato secret innen tiltredelse 
 • Ha norsk statsborgerskap
 • For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering. Kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 måneder. For nærmere opplysninger om krav se link under, eller henvend deg til oppgitt kontaktperson i annonsen

www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret

Det er ønskelig med:

 • Tjenesteerfaring innen økonomiforvaltning
 • Kjennskap til rammeverk for internkontroll og risikostyring

Personlige egenskaper:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 
 • Evne til helhetsoversikt 
 • Evne til å ta initiativ 
 • Gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag  
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv 
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid 
 • Pendlerstatus kan innvilges etter søknad
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med bl.a. trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som stillingskode 1520, Major/Orlogskaptein (OF3), med ltr 69 - 72 (p.t. kr 648 700 –  689 100 pr. år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd av lønnen til Statens Pensjonskasse 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting til 60 år (T-60), aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.08.2023). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.04.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2058, SESSVOLLMOEN
  ULLENSAKER
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5068709
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 27.03.2023