• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  07.11.2021
 • Sted:
  LODDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  LODDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4151047
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vil du bli vår nye Prosjektplanlegger?

Forsvaret

Prosjektstøtteseksjonen i Maritime kapasiteter søker etter en dyktig medarbeider som har god kompetanse og erfaring innen planlegging.  Som prosjektplanlegger vil du være en del av et team som sammen bidrar med materiellanskaffelser til Sjøforsvaret. Du samordner arbeidet mellom interne og eksterne aktører tilknyttet planlegging og tilhørende risikohåndtering, og rapporterer status og fremdrift til prosjektleder.  Dette innebærer også ivaretakelse av samarbeid med eksterne samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Norge er en maritim og arktisk nasjon med sterke maritime interesser.  Maritime kapasiteter er ansvarlige for anskaffelse og forvaltning av Sjøforsvarets fartøy og systemer, og leverer sjømilitær kampkraft.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle, overvåke og oppdatere prosjektenes planer
 • Koordinere prosjekters planer med samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Støtte prosjekter med usikkerhetsgjennomgang og risikovurdering
 • Kartlegge, koordinere og utarbeide prognoser for prosjekters samlede ressursbehov
 • Rapportering innen eget anvarsområde, samt bidra til rapportering overfor prosjekters interessenter
 • Utvikle, forbedre og effektivisere arbeidsprosesser, prosedyrer og rapportering for eget ansvarsområde

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen relevant fagområde
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring innen fagområdet
 • Erfaring med bruk av MS Project eller tilsvarende verktøy
 • Gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Søkere må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig og NATO Secret

Ønskelig

 • Master innen relvant fagområde
 • Erfaring med bruk av prosjektstyringssystemer og ERP-systemer som IFS og SAP
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Sertifisert prosjektmedarbeider
 • Kjennskap til Forsvarsmateriells og Forsvarets materiellstyringsprosesser

Stillingsinnehaver må påregne å gjennomføre utdanning til sertifisert prosjektmedarbeider/prosjektleder i Forsvaret, hvis man ikke har denne utdanningen eller tilsvarende ved tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Som prosjektplanlegger er du åpen, inkluderende og tillitsskapende, og bygger gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø
 • Du har evne til å følge opp leveranser
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er engasjert og viser høy grad av integritet
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Haakonsvern orlogsstasjon har du tilgang til svømmehall og styrkerom, og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Parkeringsmuligheter

Stillingen utlyses med forbehold om ledighet.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent stillingskode 1363, lønnsspenn kroner 543.500 til 650.300 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Våre ansatte legger vekt på lojalitet til forsvarssektorens etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier; integritet, respekt og ansvar.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  07.11.2021
 • Sted:
  LODDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  LODDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4151047
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret