Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  03.02.2021
 • Sted:
  LODDEFJORD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  LODDEFJORD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3374219
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vil du bli vår nye militære dykkerlege? 

Forsvarets sanitet er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved Forsvarets sanitet / FSAN FAGAVD/Undervannsbåt Dykkerlegens kontor (UVBD), er det ledig stilling som militær dykkerlege i gradsnivået kaptein/kapteinløytant (OF2). Arbeidstid er 37,5 t/per uke. Tjenestested er Haakonsvern. Tiltredelse 01.08.2021. Det er ønskelig med tidligere tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

Som dykkerlege vil du utøve FSAN sitt fagansvar innen dykkemedisin, undervannsbåt (UVB) redning og hypotermi.

Andre oppgaver vil være:

 • Helseovervåkning av militære dykkere/UVB-personell
 • Gjennomføring av periodiske helsekontroller av militære dykkere/UVB -personell
 • Medisinsk primærbehandling av dykkere og UVB-personell
 • Spesialisert medisinsk utredning og behandling av dykkerelaterte skader, sykdommer og følgetilstander
 • Gjennomføring og utvikling av undervisning/kurs/formidling innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi
 • Opprettholde fagkompetanse innen dykkemedisin, UVB redning og hypotermi
 • Rådgivning for militære, øvrig statlige og sivile institusjoner
 • Medisinsk beredskap ved dykkeoppdrag, seleksjon, trening i unnslipningstreningstank og nasjonale og internasjonale dykkeøvelser
 • Delta på UVB redningsøvelser
 • Utøve tjeneste som lege. Utøve medisinskfaglig rådgiving og saksbehandling. Undervise innen medisinske emner.
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som lege i Norge og godkjent turnus/LIS1
 • Må ha utdanning på hovedfag/masternivå som Cand.Med.
 • Må ha minimum 5 års relevant yrkeserfaring etter at autorisasjon er gitt
 • Full rekvisisjonsrett (HPR)
 • Tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4) og MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for for HEMMELIG (H) / NATO SECRET (NS) før tiltredelse og være norsk statsborger
 • Søkere som ikke har VA-kurs kan du søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre utdanningen ved første anledning etter tiltredelse i stilling

Følgende kvalifikasjonskrav bør være oppfylt:

 • Operativ tjenesteerfaring
 • Tjenesteerfaring som Vernepliktig akademiker (VA lege)
 • Sanitetsfaglig tjenesteerfaring
 • Medisinsk skikkethet som militær dykker
 • Operasjonell dykkemedisinsk kompetanse
 • Autorisert dykkerlege, petroleumslege og sjømannslege
 • Seleksjonsmedisinsk kompetanse
 • Undervisningskompetanse/erfaring
 • Villighet til å gjennomføre to ukers grunnleggende sikkerhetsutdanning(praktisk dykking) for militære dykkere
Personlige egenskaper
 • God muntlig- og skriftlig framstillingsevne
 • Evner å ha helhetsoversikt
 • Tar initiativ, samt viser kreativitet og gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden
 • Deltidsansettelse kan vurderes

Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinlt (OF2) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsramme 37, lønnstrinn 79 - 85, for tiden kr 792.700,- til kr 938.900,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. Det tas forbehold om endelig lønnsfastsetting. 

 

Andre opplysninger
Stillingen er spesielle kategorier militært tilsatte (SKMT) / sanitet. Noe reisevirksomhet må påregnes. Attester og vitnemål må legges ved elektronisk på søketidspunkt. Referanser må oppgis. Intervju må påregnes. Arbeidstid er 37,5 t / per uke.