• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  25.05.2021
 • Sted:
  SESSVOLLMOEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SESSVOLLMOEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793473
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vil du bli vår nye kollega innen  datasikkerhet?

Forsvaret

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Avdeling for Plan, Styrkebeskyttelse og Operasjoner (PSO) skal ansette en seniorkonsulent innenfor datasikkerhet i seksjon for Styrkebeskyttelse (M2). Har du erfaring knyttet til kryptoforvaltning og datasikkerhet kan du være den vi ser etter. 

Arbeidsoppgaver:

 • Organisere og koordinere datasikkerhet ved egen og underlagte avdelinger. Sørge for sikkerhetsmessig oppfølging av sikkerhetsgodkjente systemer og gjennomføring av sikkerhetsrelaterte tiltak og aktiviteter 
 • Være klient -og lokal brukeradministrator for interne datasystem og telefoni. Utføre lokal brukeradministrasjon og ivareta lokal brukerstøtte knyttet til tilgangsstyring av ugraderte og graderte systemer. Administrere og journalføre lagringsmedier, samt ivareta kontorstøttefunksjoner knyttet til drift og vedlikehold
 • Saksbehandling, ivareta forsvarlig behandling av saker i hht lovverk
 • Samarbeide med avdelinger i Forsvaret og relevante eksterne samarbeidspartnere
 • Som datasikkerhetsleder, påse at sikkerhetsbestemmelsene innenfor datasikkerhet blir fulgt
 • Som kryptosikkerhetsleder, påse at sikkerhetsbestemmelsene innenfor kryptotjeneste blir fulgt, herunder opplæring av eget personell som arbeider med kryptomateriell
 • Som stedfortreder for avdelingens sikkerhetsleder (ASL) ved dens fravær, sikre sikkerhetsmessig ledelse av sikkerhetsarbeidet ved avdelingen, koordinere, rådgi og kontrollere sikkerhet ovenfor ledere og den enkelte bruker

Kvalifikasjoner:

 • Relevant bachelor innen datasikkerhet eller tilsvarende fagområde. Lang og relevant erfaring og utvist realkompetanse innen fagområdet, med god resultatoppnåelse, kan i særskilte tilfeller kompensere for manglende bachelorutdanning
 • Erfaring fra arbeid med datasikkerhet
 • God fremstillingsevne, norsk og engelsk, muntlig og skriftlig 
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres STRENGT HEMMELIG før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra Forsvaret og kjennskap til Forsvarets datasystemer
 • Erfaring innen kryptoforvaltning og datasikkerhet fra Forsvaret eller tilsvarende etat vil vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og evner å ha helhetsoversikt
 • Har arbeidskapasitet og vilje til å ta ansvar for kvalitet og resultater 
 • Nøyaktig og evner å håndtere gradert informasjon
 • Har god fremstillingsevne, er tydelig både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og evner samtidig å jobbe selvstendig

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • Arbeidssted plassert sentralt på Øvre Romerike
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med bl.a. trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent, stillingskode 1363, ltr 61- 68 p.t. kr 545.300 – 618.600 pr. år, med forbehold om godkjenning av lønn. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd av lønnen til Statens Pensjonskasse

 

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Attester og vitnemål må legges ved søknaden digitalt ved søknadstidspunkt.

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  25.05.2021
 • Sted:
  SESSVOLLMOEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SESSVOLLMOEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3793473
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret