Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil DU bli vår nye forsker?

Offentlig forvaltning

Er du vår nye forsker innen epidemiologi? Vi har ledig 100 % fast stilling med oppstart etter avtale.

Avdeling for rettsmedisinske fag har viktige samfunnsoppgaver innen fagområdene rettspatologi og klinisk rettsmedisin, rettsgenetikk og rettstoksikologi. Avdelingen driver en utstrakt oppdragsvirksomhet innen undersøkelse av biologisk materiale og sakkyndig beskrivelse av resultater og deres betydning. Vi utvikler metoder og gir faglige råd. Resultatene og rådene anvendes i beslutninger innen rettsvesenet og i annen offentlig forvaltning. Vi driver betydningsfull forskning og fagutvikling innen alle våre fagområder. Avdelingen er del av Klinikk for laboratoriemedisin ved Oslo universitetssykehus HF.

Seksjon for rettsmedisinsk forskning jobber med å omsette ulike typer data til informasjon for å belyse spesifikke rettsmedisinske problemstillinger. En del av informasjonen fra prosjektene omsettes til sannsynligheter, prediksjoner eller sammenligninger, for å støtte beslutningstagere i rettssystemet, politiet eller forvaltningen. Seksjonen har også mer generell forskning som belyser viktige temaer innen helse, biologiske mekanismer, analytisk kjemi, epidemiologi, skademekanismer og dødsårsaker. Seksjonen er delt inn i fire enheter: Enhet for biologi, Enhet for epidemiologi, Enhet for genetikk og Enhet for statistikk og modellering.

Stillingen som forsker er knyttet til Enhet for epidemiologi. I denne enheten jobber vi med forskning på helsekonsekvensene av alkohol- og rusmiddelbruk. Dette inkluderer studier av risikofaktorer, sykdom og tidlig død knyttet til alkohol og rusmidler.

Synes DU dette høres spennende ut? Vil DU bli vår nye kollega og en del av vårt flotte team? Da ønsker vi å høre fra nettopp DEG og ser frem til å få deg med på laget.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig bakgrunn eller bakgrunn innen epidemiologi eller helseøkonomi, med doktorgrad innen relevant felt.
 • Har interesse for og kjennskap til farmakologi, toksikologi og rusmiddelavhengighet/bruk.
 • Erfaring med bruk av SPSS, "R" eller liknende statistikkprogrammer og håndtering av komplekse datasett fra flere kilder og registre.
 • Erfaring med registerkoblingsarbeid, dvs. hele prosessen fra prosjektplanlegging til bearbeiding av data.
 • Har god kjennskap til helseregistrene i Norge og hva som ligger til grunn i deres data.
 • Har god kjennskap til Statistisk sentralbyrås datagrunnlag for forskning.
 • Må beherske norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig.

Vi ønsker å motta:

 • Et kort søknadsbrev.
 • Et motivasjonsbrev på inntil 1 side.
 • Publikasjonsliste.
 • CV. 

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er opptatt av fagutvikling, forbedring og kompetansedeling.
 • Arbeider systematisk, metodisk og effektivt i et travelt miljø.
 • Er motivert for, og innehar evner til å kunne hevde deg som forsker innenfor fagfeltet.
 • Er initiativrik, engasjert og strukturert.
 • Har gode samarbeidsevner og er en lagspiller som trives med å jobbe i team, men at du også er selvgående og jobber godt alene, tar ansvar og ser løsninger.
 • Er motivert til å bidra positivt til vårt gode arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag.