Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil DU bli vår nye enhetsleder?

Offentlig forvaltning

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin er en kombinert avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo (UiO) med ca 300 ansatte. Avdelingen holder til på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Blodbanken i Oslo (BiO) er landets største blodbank og skal dekke behovet for blodprodukter for alle sykehusene i Oslo på døgnbasis. BiO inkluderer Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi.

Seksjon for immunhematologi er en av tre seksjoner ved BiO. Seksjonen utfører et bredt repertoar av undersøkelser og utredninger inkludert blodtyping og pretransfusjonsundersøkelser av pasienter, gravide og blodgivere. Vi mottar også prøver fra andre blodbanker til utredning og utleverer blodprodukter. Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi, inkl. enhet for forskning og utvikling (FoU) ligger ved seksjonen.

Vi har nå ledig en fast 100 % stilling som enhetsleder ved seksjonen med oppstart etter avtale.

Seksjonen har i overkant av 40 stillinger, de fleste bioingeniører, og enhetsleder vil få personalansvar for ca 30 av disse der de fleste går i turnus. Hovedoppgave for enhetsleder vil være knyttet til ledelse, personalforvaltning og daglig drift. Enhetsleder har seksjonsleder som nærmeste overordnet og det vil være tett samarbeid mellom seksjonsleder, enhetsleder og spesialbioingeniørene foruten den øvrige personalgruppen. Stillingen er i  dag p.t. med 37,5 timer pr.uke.

Vil DU bli vår nye kollega og enhetsleder, og en del av vår flotte avdeling? Da ønsker vi å høre fra deg og ser frem til å få nettopp DEG med på laget i fremtiden.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som bioingeniør og yrkeserfaring som bioingeniør.
 • Utdanning eller erfaring og interesse for personalforvaltning og ledelse samt personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Kjennskap/kompetanse innen fagområdet transfusjonsmedisin/blodtypeserologi vil bli vektlagt.

Dokumenter knyttet til utdanning scannes inn som vedlegg til søknaden.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • Er samlende og motiverende.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er engasjert, fleksibel og løsningsorientert.
 • Liker å jobbe i team.
 • Synes ledelse er viktig og ønsker å bidra i dette arbeidet.
 • Liker å jobbe med mennesker og har evne til å se den enkelte.
 • Har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer.
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon.

Vi tilbyr:

 • Opplæring og diverse kurs, bl.a. lederutviklingsprogram.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Du vil sammen med seksjonsleder lede et team med høy faglig kompetanse og varierte faglige problemstillinger.
 • Du vil få innflytelse på egen arbeidssituasjon og inngå i seksjonens ledelse.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte.
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Lønn etter avtale.