Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  03.02.2021
 • Sted:
  SESSVOLLMOEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SESSVOLLMOEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372205
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vil du bli vår nestkommanderende  veterinærgruppen

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og
veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Ved Forsvarets sanitet / FSAN Regiment / Veterinærgruppen, er det ledig stilling som nestkommanderende Veterinærgruppen med gradsnivå kaptein / kapteinløytant (OF2). Stillingen innebærer fast ansettelse i Forsvaret (T60) med tjenestetid i denne stillingen fra 3 til 8 år. Stillingen er 37,5 t per uke.  Tiltredelse er 01.08.2021. Tidligere tiltredelse er ønskelig.

Arbeidsoppgaver

Som nestkommanderende for Veterinærgruppen vil du bistå sjef Veterinærgruppen (VETGR) i organisering og ledelse av den operative og administrative tjenesten i avdelingen. Du vil overta som sjef VETGR i dennes fravær.

Andre oppgaver vil være å 

 • Utøve tjeneste som veterinæroffiser innen fagområde veterinærvirksomhet i henhold til veterinærvirksomhetsbestemmelsen
 • Utdanne og undervise personell opp til veterinæroffisersnivå innen matbeskyttelse, vannhygiene, avdelingshygiene og biologisk grensebeskyttelse
 • Lede personell
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som veterinær
 • Må tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4) og MEDSEL (medisinsk skikkethet)
 • Rekvisisjonsrett (HPR): Full rekvisisjonsrett
 • Søker må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig (H) / Nato Secret (NS) før tiltredelse og være norsk statsborger
 • Søkere som ikke har VA kurs (10 ukers offiserskurs) kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling
 • Beherske engelsk godt

Følgende krav bør være oppfylt:

 • Tjenesteerfaring fra Intops (grunnleggende kompetanse)
 • Tjenesteerfaring som vernepliktig akademisk befal veterinær (grunnleggende kompetanse)
 • Tjenesteerfaring som veterinær (grunnleggende kompetanse)
 • Laboratoriekurs 1 EUTD
 • CBRN Veterinær GRL EUTD
 • Introduksjon veterinærtjeneste EUTD

 

Personlige egenskaper

Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evne til meget god helhetsoversikt
 • Initiativ
 • Gode leder- og samarbeidsevner

 

Vi tilbyr
 • En spennende arbeidsplass i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for å trene i arbeidstiden

Stillingskode 1519 Kaptein/Rittmester/Kapteinlt(OF2) : Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, ltr 67 - 74, for tiden kr 605.500,- til kr 694.400,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Merknad! Stillingen er spesielle kategorier miliært tilsatte (SKMT) / veterinær (VET) med 37,5 timers arbeidsuke. Vitnemål fra utdanning, autorisasjonsbevis, tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring og attester fra tidligere arbeidsgivere må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes.