Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Vil du bli Stavangerlærling i helsearbeiderfaget?

Du kan søke læreplass i helsearbeiderfaget dersom du har fullført og bestått VG1 Helse- og oppvekstfag og VG2 Helsearbeiderfag. 

Som lærling blir du midlertidig ansatt i Stavanger kommune og vil jobbe i en av kommunenes virksomheter. Du får nesten samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du får lønn under læretiden. Som lærling har du krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter ferdig opplæring går du opp til fagprøve. Læretiden er vanligvis 2 år. Oppstart i lære blir 14. august 2023.

Søknad: 
Vi ber deg søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" i denne annonsen. Vi ber om at alle kandidater i tillegg søker om læreplass gjennom Rogaland Fylkeskommune sitt elektroniske system www.vigo.no.
Søkere med ungdomsrett og bostedsadresse i Stavanger kommune vil ha førsteprioritet.

Som Stavangerlærling i helsearbeiderfaget kan du ha dagarbeidstid eller turnus. Turnus innebærer arbeid på dagtid, kveldstid, i helger og på helligdager. For å få starte i lære må du kunne vise gyldig politiattest, ikke eldre enn tre måneder.
Læretiden vil du gjennomføre enten i sykehjem, hjemmebaserte tjenester, bofellesskap eller dagsenter/avlastning. Brukergruppene kan være eldre, unge, mennesker med utviklingshemming, nedsatt funksjonsevne, psykiske lidelser, rusavhengige eller andre grupper.

Merk: Universitetssykehuset er ikke en del av Stavanger kommune.

Intervjuer: Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Arbeidsoppgaver:

 • Målrettet arbeid i henhold til kompetansemålene
 • Du gir omsorg og praktisk hjelp til mennesker som trenger det
 • Du jobber med mennesker i alle aldre og ulike livssituasjoner
 • Ta imot veiledning
 • Dokumentasjon av opplæringen i kommunens digitale verktøy (OLKWEB)

Kvalifikasjoner:

 • Du kan søke læreplass i helsearbeiderfaget dersom du har fullført og bestått VG1 (Helse- og Oppvekstfag) og VG2 (Helsearbeiderfag)
 • Dersom du går på VG2 nå, må du legge ved karakterutskrift for 1.halvår
 • Har du høyt fravær må du legge ved en begrunnelse for fraværet
 • Norsk er arbeidsspråk i Stavanger kommune. Du snakker, leser og skriver så godt at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Dette gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål

Personlige egenskaper:

 • Skikkethet: Det vil si at du har de nødvendige forutsetninger for å kunne utøve yrket og kunne fremvise gyldig politiattest
 • Motivert og interessert i faget
 • Pliktoppfyllende
 • Gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr:

 • Midlertidig ansettelse
 • En lærebedrift med lang erfaring i å utdanne dyktige fagarbeidere
 • Instruktører med bred fagkunnskap, som er dyktige på å gi veiledning og tilbakemelding
 • Oppfølging av Opplæringskontoret i Stavanger kommune
 • Interessante, varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et aktivt arbeidsmiljø
 • Samlinger for lærlinger
 • Lønn i henhold til tariff