Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du bli PhD-stipendiat på et prosjekt som kartlegger årsaksfaktorer for barneleddgikt?

Offentlig forvaltning

Ved seksjon for revmatologi har vi en ledig stipendiatstilling med oppstart innen 15/6 2023. Vi søker en motivert kandidat som vil bli tilknyttet forskningsgruppen «Epidemiology and Outcomes in Rheumatic diseases» ved seksjon for revmatologi. Seksjonen har et svært aktivt forskningsmiljø.

Vi kartlegger faktorer som kan påvirke utvikling og alvorlighetsgrad av barneleddgikt. Dette inkluderer både miljøfaktorer, genetisk risiko og gen-miljø samspill. Prosjektet er et samarbeid mellom OUS, Folkehelseinstituttet, NORMENT v/UiO, barnerevmatologer fra andre helseregioner og The National Institutes of Health (NIH), USA. Miljøet samler forskere med faglig bakgrunn fra barnerevmatologi, pediatri, genetikk og epidemiologi og bioinformatikk.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker primært etter lege med gjennomført turnustjeneste/LIS1, men annen relevant yrkesbakgrunn kan vurderes.
 • Erfaring fra revmatologi, pediatri eller epidemiologi er en fordel, men ikke et krav
 • Interesse for klinisk og epidemiologisk forskning
 • Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper
 • Meget gode skandinaviske språkkunnskaper
 • Oppfylle Det medisinske fakultets krav for opptak til PhD-programmet: http://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/ 

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, initiativrik og ansvarsbevisst.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med evne til å jobbe som del av et team
 • Resultatorientert med god gjennomføringsevne og evne til å jobbe strukturert

Vi tilbyr:

 • Søknadsbrev, som inkluderer din faglige bakgrunn og motivasjon til å søke stillingen
 • CV inkludert fullstendig oversikt over utdanning, praksis og evt. publikasjonsliste / faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelse
 • Kopier av vitnemål og attester.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger