• Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4302, SANDNES
  SANDNES
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4902965
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune
 • Oppdatert 02.12.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Sandnes kommune

Vil du bli ny fastlege i Sandnes kommune?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes kommune søker deg som vil etablere ny fastlegehjemmel!

Sandnes har 75 fastleger, på 21 legekontor. Hjemlene er hovedsakelig tilknyttet næringsdrift. Kommunen er i vekst, og ønsker å fortsette å bygge en robust legetjeneste for fremtiden. 

Vi har nå tilgjengelig 3 "0-hjemler", fastlegelister som kan åpnes for pasienter. Som lege i spesialisering er forventet minimum listelengde 800 pasienter i full stilling. Som spesialist i allmennmedisin har du minimum 1000 listeinnbyggere. Hjemmelshaver kan få tildelt inntil 20% offentlig allmennmedisinsk arbeid. 

Sandnes kommune er godkjent utdanningsvirksomhet for spesialitet i allmennmedisin, og tilrettelegger for spesialiseringsløp med ALIS avtaler og ALIS tilskudd etter Helsedirektoratets nasjonale ordning. 

Hjemlene er ikke tilknyttet legesenter. Det forutsettes at fastlegen etablerer hjemmel i flerlegepraksis sammen med andre fastleger. Kommunen har legekontor som ønsker nye kolleger, disse kan opplyses ved kontakt med kommuneoverlege. Det kan også opprettes nye legekontor sammen med gode kolleger. 

Hjemmel tildeles av Sandnes kommune. Betingelser for inngang i etablert praksis må avtales med legekontoret man trer inn i, i tråd med sentrale avtaler. Fastlegepraksis i Sandnes kommune skal drives i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, fastlegeforskriften og annen relevant helselovgivning, på de vilkår som fremgår av rammeavtalen ASA 4310, samt lokale føringer gitt av kommunen. Hjemmel tildeles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven.

Fastlegene i Sandnes har legevakt på Sandnes legevakt. Det er interkommunal legevakt, med dyktige sykepleiere på døgnbasis. Legene har legevakt etter oppsatt turnus, ca.2 vakter per måned. Sandnes kommune inngår i velfungerende interkommunalt samarbeid om KAD avdelingen Jæren øyeblikkelig hjelp, og det er interkommunal sykehjemslegevakt. 

Søkere vurderes fortløpende. 

Arbeidsoppgaver:

 • Fastlegeansvar for listepasienter
 • Legevakter etter oppsatt turnus på Sandnes legevakt
 • Inntil 7,5 timer/ uke allmennmedisinsk offentlig legearbeid kan bli pålagt

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege uten begrensninger
 • Rett til trygderefusjon
 • Godkjent norsk turnustjeneste/LIS1 eller tilsvarende, eller godkjent unntak fra LIS1. 
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialister må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Det kreves gode norsk kunnskaper – muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende C1 nivå (Bergenstesten)
 • Godkjent politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse

Personlige egenskaper:

Sandnes søker deg som er:

 • God til å samhandle og kommunisere med andre
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Engasjert i allmennmedisin og gode pasientforløp
 • Faglig dyktig, og vilje til å dele kunnskapen din med andre

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
 • Næringsdrift 
 • Garanti for basistilskudd opp til 800 pasienter i inntil 2 år etter oppstart når listen er åpen for 800 pasienter
 • Sandnes kommune er registrert utdanningsvirksomhet for spesialisering i allmennmedisin
 • ALIS avtale og tilskudd under spesialiseringsløpet etter Helsedirektoratets ordning
 • Veiledning og supervisjon
 • Avtale om gjenkjøpsgaranti innen 3 år fra avtaledato med grense opp til 95 % av praksisverdi med tak på 800 000 kroner 

Forutsatt vedtak i økonomiplan desember 2022: 

 • Investeringstilskudd, fra 2023 satt til kr 300 000 
 • Kompensasjon for sykedager/sykt barn dager fra 2023: inntil 10 dager etter vedtatt sats
 

 • Bedrift
  Sandnes kommune
 • Søknadsfrist
  31.01.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4302, SANDNES
  SANDNES
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4902965
 • Se her for andre jobber fra Sandnes kommune
 • Oppdatert 02.12.2022