• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964965137
 • Antall ansatte
  8989
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Sandnes kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusgata 1
  4306  SANDNES

Sandnes kommune oppføring hos:

Sandnes kommune

Sandnes kommune har over 5300 medarbeidere. Våre arbeidsplasser er basert på verdiene romslig, modig og sunn, og dette skal prege våre beslutninger og våre handlinger. Romslig betyr at vi vektlegger mangfold, toleranse og god kommunikasjon. Modig betyr at vi er ambisiøse og våger å ta modige grep. Sunn betyr at helse, trivsel og miljø står i fokus på våre arbeidsplasser.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vil du bli med og sette verdifulle spor som miljøveileder i skole?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bli med på Sandved skoles lag, og sette verdifulle spor?  Sandved skole kjennetegnes av kjekke elever og et engasjert og dyktig personale. Her vil du få muligheten til å utvikle deg og bygge fremtidens skole.      Visjonen vår er «ALLE SKAL LYKKES», og vi ønsker at vår praksis skal reflektere visjonen vår i alt vi gjør.  Hos oss skal alle bli verd…

Pedagog i støttestilling

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med og bidra til at barn med særskilte behov får en bedre hverdag og et godt tilrettelagt tilbud i Sandnesbarnehagene? Styrket barnehagetilbud har 90 årsverk som består av ansatte i støttestillinger og spesialpedagogisk team for førskolebarn. Som pedagog i støttestilling har du arbeidssted i barnehager, hvor det er barn som har behov for oppfølg…

Lærer

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Stangeland skole er det ledig lærerstillinger i vikariat skoleåret 2023-2024. Tiltredelse så snart som mulig eller ved årsskifte.  Stangeland skole er en stor sentrumsnær barneskole, med et godt læringsmiljø og gode læringsresultater. Vi arbeider etter skolens visjon, "Læring for alle". Skolen har stor fokus på skoleutvikling. Satsingsområdene våre er p…

Sykepleier/vernepleier/miljøterapeut

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter en spennende og utfordrende stilling der du kan  bruke deg selv i et kreativt og positivt miljø? Kjenner du deg igjen i verdier som håp, identitet, samhørighet, mening med livet og empowerment? Da er kanskje du den vi ser etter. Mestringsenheten fremmer relasjonell velferd og jobber for å bidra til å redusere fattigdom og fremme gode lokals…

Tospråklig assistent 

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes Læringssenter har ansvar for Sandnes kommunes voksenopplæring.   Senteret har kurs i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Vi gir tilbud om grunnskoleopplæring for norskspråklige og minoritetsspråklige voksne, spesialundervisning for voksne med spesielle lærevansker. Senteret selger også undervisningstjenester til enkeltpersoner, andre …

Tilkallingsvikar skole/ SFO

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trones skole har om lag 500 elever, hvorav 20 elever har sin base på forsterket avdeling. Vi er en tradisjonsrik skole som ligger sentralt plassert rett i nærheten av Sandnes sentrum. Skolens visjon er "Mestring i fokus", og alle på skolen skal oppleve dette – elever så vel som ansatte. Inkludering er viktig for skolen, og noen av satsingsområdene våre er t…

Vil du bli avdelingsleder i vår fremoverlente virksomhet? 

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes Helsesenter er en del av EHR - Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering. Helsesenteret består av 3 døgnavdelinger: rehabiliteringsavdeling, etterbehandlingsavdeling og korttidsavdeling. Til sammen utgjør dette 40 sengeplasser. Vi søker etter vikar for leder for korttidsavdelingen som også har ansvar for nattevaktene. Til sammen ca 23 årsverk. Vi …

Miljøveileder

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Riska ungdomsskole har 12 klasser på 8. – 10. trinn, ca. 340 elever og et personale på 45. Skolen er en RESPEKT skole og har stort fokus på å utvikle lærernes profesjonelle rolle ved hjelp av Lesson Study. Midler fra EU gir personalet mulighet for å delta i kompetanseheving ved skolebesøk i Europa. Skolen fremstår som moderne og velutstyrt både når det gjeld…

Vi har ledige lærerstillinger

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Riska ungdomsskole har 12 klasser på 8. – 10. trinn, ca. 340 elever og et personale på 45. Skolen er en RESPEKT skole og har stort fokus på å utvikle lærernes profesjonelle rolle ved hjelp av Lesson Study. Midler fra EU gir personalet mulighet for å delta i kompetanseheving ved skolebesøk i Europa. Skolen fremstår som moderne og velutstyrt både når det gjel…

Kokk, ekstrahjelp

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes Matservice leverer ca 2500 måltider daglig til institusjoner og kantiner i Sandnes kommune. Vi søker derfor etter en dyktig kokk som kan hjelpe oss ved store arrangementer og sykefravær. Kvalifikasjoner: For stilling som kokk kreves fagbrev som kokk, ernæringskokk eller tilsvarende. Erfaring og arbeidspraksis kan kompenseres for fagbrev Erfaring fra…

Vil du assistere vår avdelingsleder?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Trives du med varierte arbeidsoppgaver og nye utfordringer? Har du lengre erfaring som sykepleier i eldreomsorgen? Da er vi kanskje noe for deg! Vi har nå et ledig vikariat i inntil et år i hjemmetjenestesonen som er lokalisert på Åse bo- og aktivitetssenter.  Dette vil være en stilling som vil gi deg mulighet for å jobbe med fagutvikling, samt ta del i opp…

Renholdsoperatør

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Riska bo og aktivitetssenter er et sykehjem med 2 avdelinger. Vi har beboere med ulike diagnoser og behov og det er derfor viktig og kunne ha god dialog og kommunikasjon med bruker. Avdelingene er Riska 1 med 16 pasienter og Riska 2 med 30 pasienter fordelt med på to etasjer. Derfor bør du kunne jobbe strukturer og ryddig. Ingen dager er like og det krever …

Lærer

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du opptatt av å ta med elevene på lag? Er du glad i å samarbeide med dyktige kollegaer, elever og foresatte for å skape engasjement og læring? Aspervika skole har ledig to faste lærerstillinger i 100%. En i småskolen som kontaktlærer, og en som faglærer og sosiallærer på hele skolen. Som sosiallærer vil du jobbe tett med kontaktlærerne og ledelsen. Aspe…

Pedagogisk leder/ barnehagelærer

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nå har du muligheten til å bli en del av det dyktige teamet i Jønningheia barnehage, som er en av barnehagene i Skogsheia barnehager. Vi søker deg som er kompetent, nyskapende og har et stort hjerte til det beste for barna.  Skogsheia består av Jønningheia- og Smeaheia barnehage, som ligger på hver sin side av Ormaskogen. Vi er beriket med flotte naturområ…

Er du sykepleier/vernepleier og vil jobbe som miljøveileder i skole?

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du sykepleier eller vernepleier og har lyst til å jobbe i skolen? Vi er på jakt etter en sykepleier/vernepleier til den tilrettelagte avdelinga vår, Forsterka avdeling. Lundehaugen ungdomsskole er en skole med rundt 370 elever og 60 ansatte. Vi har et forsterka opplæringstilbud for elever med store og omfattende tilretteleggingsbehov. Stillingene er knyt…

Vernepleier/Sykepleier/Fagarbeider

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ønsker du å være med  og videreutvikle gode helse- og omsorgstjenester i Sandnes kommune? Skaret Avlastningssenteret ble åpnet i januar 2019, og regnes som et av Norges meste moderne og velferdsteknologiske senter. Vi tilbyr døgnbasert avlastning til over 80 familier på senteret. Aldersspennet på brukerne er pr. i dag fra 5 - 50 år med hovedvekt på barn og…

Ruskonsulent

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Mestringsenheten fremmer relasjonell velferd og jobber for å bidra til å redusere fattigdom og fremme gode lokalsamfunn. Målgruppen til Mestringsenheten er innbyggere i Sandnes som er flyktninger eller har rus- og/eller psykiske helseutfordringer. Vi legger recoveryorienterte verdier til grunn for arbeidet vårt. Dette betyr konkret at vi innhenter tilbakeme…

Lærer på Øygard ungdomsskole 

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Øygard ungdomsskole er en sentrumsnær og mangfoldig skole på Hana med 420 elever og 53 ansatte. Skolen har fem paralleller på hvert trinn. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med autonome og dyktige medarbeidere. Det er god balanse i personalet når det kommer til alder og kjønn. Skolen jobber for å skape aktive og deltakende elever. Verdiene trygghet, trivsel og…

En ordentlig dyktig kommunikasjonssjef

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sandnes er en kommune i sterk utvikling. Det bygges og graves, og det popper opp nye innbyggere som perler på en snor. Vi ble kåret til Norges mest attraktive by i 2022, og denne gjeve tittelen hadde en god smak. Mersmak!  Nå ser vi etter kommunikasjonssjef til vår kommunikasjonsavdeling. En ordentlig dyktig og erfaren kommunikatør som i tillegg er knakand…

Sandnes kommune har ledig 100 % fast stilling som lege/legespesialist ved Sandnes Helsesenter

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du bli vår nye lege på Sandnes Helsesenter? Vi søker primært etter deg som ønsker fast stilling men det er også aktuelt å gjennomføre seks måneders institusjonstjeneste som ledd i spesialisering i allmennmedisin. Det er mulighet for snarlig oppstart og redusert stilling. Sandnes Helsesenter er et rent korttidssykehjem med totalt 40 sengeplasser fordelt…

Fritidskontakt - 2023

Sandnes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kvalifikasjoner: Ingen formell kompetanse eller utdannelse kreves. Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende nivå B1 Politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse. Personlige egenskaper: Være over 18 årVære sosial, en positiv ro…