Ledig stilling

Stavanger Kommune

Vil du bli en våre nye nattevakter?

Høyebakken avlastningsbolig er en del av virksomheten Dagsenter og avlastning i Stavanger kommune, og tilbyr avlastningstjenester til rundt 120 familier. Vi har 5 avlastningsboliger og tre seksjoner - avlastning, bolig og dagtilbud - samt et veiledningsteam. Vi jobber for å gi stabile, fleksible og tilrettelagte tjenester som bidrar til god livskvalitet for våre brukere.
Høyebakken avlastningsbolig har 4 sengeplasser og tilbyr tjenester til rundt 25 familier med hjemmeboende barn og ungdom i alderen 5-30 år med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Vi jobber etter helse- og omsorgstjenesteloven og bruker PAS-rammeverket for å sikre høy kvalitet på tjenestene våre. Vi har fokus på å tilby gode aktiviteter både individuelt og i gruppe.

Har du lyst å bli en del av oss? Vi er en inkluderende og positiv gjeng  

Grunnet naturlige endringer i den eksisterende nattevaktsgruppen, søker vi nå etter 2 våkne nattevakter 


Aktuelle kandidater vil blir kalt inn fortløpende

Kvalifikasjoner:

Studenter innen vernepleie og HS oppfordres til å søke
Ønskelig med erfaring og interesse med å jobbe med denne brukergruppen.
Ønskelig med kjennskap til PAS og atferdsanalytiske prinsipper
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du i din søknad dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper:

Lojal mot mål og tiltak
Kunne takle uforutsette/akutte situasjoner
Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

"Hjem-Jobb-Hjem" - avtale.
Muligheter til å delta i bedriftsidrettslag, kunstforeninger etc. om ønskelig.
Veiledning fra Bydekkende veiledningsteam.
Lønn etter utdanning og ansiennitet.