Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du bli en del at vårt robuste, spennende og varierte fagmiljø?  

Offentlig forvaltning

Plan 10 ligger under Kirurgisk avdeling på Lillehammer. Kirurgisk avdeling består av ortopedisk sengepost 10A, gastrokirurgisk sengepost 10B, operasjonsavdeling, dagkirurgisk avd, kirurgisk poliklinikk, kirurgisk kontor og legetjenesten.

10B er en aktiv avdeling som tar imot pasienter både til planlagt behandling og akutt, som øyeblikkelig hjelp. Avdelingen har 18 gastrokirurgiske senger, og drift 24/7 alle dager i året. Diagnosene på avdelingen er varierte, og består blant annet av akutt abdomen, lever-, galle- og pankreassykdommer, cancer i GI traktus, thoraxskader og traumer. Vi samarbeider tett med operasjon, intensivavdeling og akuttmottak.

Det er et aktivt samarbeid med kirurger, helsesekretærer, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer og andre fagmiljøer på sykehuset.
Vi er stolte over ha et svært godt og stabilt arbeidsmiljø der ansatte trives i jobbhverdagen. De ansatte har et høyt faglig nivå, er oppdaterte og setter pasienten i sentrum.  Vi har spesielt fokus på mobilisering, smertelindring, ernæring, sårbehandling og lindrende sykepleie. Preoperative forberedelser og postoperativ pleie utgjør en viktig del av arbeidshverdagen, både planlagt og akutt. Forbedringsarbeid i avdeling gjøres kontinuerlig for å få gode forløp til beste for pasienten og de ansatte. 10B har teamsykepleie alle dager, det vil si at man aldri står alene med pasientansvar.

Vi søker deg som liker utfordringer, varierte oppgaver og kan arbeide selvstendig og i team.

Vi søker etter sykepleiere, sykepleierstudenter og helsefagarbeidere til helgestillinger, med arbeid hver 3. helg, med muligheter for ferievikariater og ansettelse ved endt utdanning. Det er også mulighet for ekstravakter utover stillingen, ved anledning.

Avdelingen har ledig 22% stillinger og 15% stillinger. Opplæring vil bli gitt i forkant av oppstart.

Lurer du på noe, ta gjerne kontakt med avdelingssykepleier, og kom gjerne innom for en prat og omvisning i avdelingen!

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleier/Sykepleierstudenter
 • Helsefagarbeidere
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Basis dataferdigheter

Personlige egenskaper:

 • Du er ansvarlig, handlekraftig og har gode samarbeidsevner
 • Du har gode evner til å arbeide selvstendig og i team
 • Du er fleksibel og til å stole på
 • Du spør dersom du lurer på noe
 • Du bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Arbeid hver 3. helg, og muligheter for ekstravakter utover dette ved anledning, både på hverdager og i helger.
 • Opp til 100% stilling som sommervikar, samt jul og påske ved anledning
 • Opplæring i avdelingen og ved hjelp av elektroniske sjekklister i forkant av oppstart, samt nødvendig antall opplæringsvakter
 • Opplæring i utvidede sykepleieroppgaver ut i fra erfaring/personlig egnethet for spl.stud
 • Positivt og stabilt arbeidsmiljø med faglig kompetente kollegaer
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Fredagskos
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.