• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898067
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune

Vil du bli en av oss?

Oslo kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi søker støttepedagog fra august 2021 som skal jobbe med barn 1-6 år, med spesielle behov og nedsatt funksjonsevne.
Pedagogisk Fagsenter i bydel Ullern følger opp barn i barnehagealder som har vedtak om  spesialpedagogisk hjelp.
Vi er 12 ansatte, med støttepedagoger, veiledere og logoped. Pedagogisk Fagsenter er en del av bydelens Kultur-og oppvekstavdeling.
Støttepedagog har ansvar for å levere tjenester av god kvalitet hvor målet er å gi alle barn gode og likeverdige oppvekstvilkår gjennom tidlig hjelp og støtte.
Avdelingen består av seksjon for helsestasjon og skolehelsetjeneste med Innsats 0-25, Seksjon for barnehage, Seksjon for barnevern, Stoppestedet og kulturhus.

Arbeidsoppgaver:

Ansvar for å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere spesialpedagogisk hjelp og støtte til barn med vedtak etter Lov om barnehager §31.
Ansvar for å tilrettelegge barnehagetilbud til  barn med funksjonsnedsettelser i samarbeid med pedagogisk leder og barnehagens øvrige ansatte.
Medansvar for å planlegge , gjennomføre og evaluere spesialpedagogisk hjelp for enkeltbarn og for grupper av barn.
Medansvar for å utarbeide spesialpedagogisk plan i samarbeid med pedagogisk leder.
Ansvar for å veilede ansatte og drive målrettet miljøarbeid.
Motta veiledning og gi veiledning til ansatte i barnehagen.
Bidra til koordinering av tjenester for barn med funksjonsnedsettelser og spesielle behov.
Ha medansvar for samarbeid med foresatte og ivareta barn og foresattes rett til medvirkning.
Samarbeid med med interne og eksterne instanser.
Ansvar for planarbeid, utarbeidelse av pedagogisk materiale, rapporter og evaluering.
 

Kvalifikasjoner:

Støttepedagog må ha 3-årig høyskoleutdanning innen  helse/sosialfag/oppvekst  som barnehagelærer, barnevernspedagog, vernepleier eller annet.
Utdanning fra land utenfor EU / EØS krever godkjenning fra NOKUT/Utdanningsdirektoratet.
Bestått norskprøve B2.
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid i barnehage og arbeid i tverrfaglig team.
Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne.
Gode IKT kunnskaper.
God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

Gode relasjonelle egenskaper som underbygger inkludering og involvering.
Evne til å fokusere på relasjonsbygging, samspill og kommunikasjon med barn , foresatte og ansatte.
Være åpen for å motta veiledning og kunne veilede andre .
Effektiv, løsningsorientert med stor arbeidskapasitet.
Være trygg, samarbeidende og fleksibel.

Vi tilbyr:

Gode muligheter for kompetanseheving og videreutvikling.
Mangfoldig og godt arbeidsmiljø.
Gode pensjonsordninger.
Lønnstrinn 27-39 ( kr 449 200 - kr 541 400) etter ansiennitet.  
 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  15.06.2021
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3898067
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune