Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du bli del av vårt utviklingsteam for fremtidens helsetjeneste?

Offentlig forvaltning

Helsesektoren og Helse Sør-Øst vil som følge av samfunnsutviklingen få stadig flere oppgaver i årene som kommer og dette stiller økte krav til teknologistøtte. Viktige endringer som blant annet økt bruk av hjemmebehandling, bygging av nye sykehus og utvikling av teknologi i sykehusene stiller krav både helsearbeidere og teknologer.  Sykehuspartner har en sentral rolle i dette, og vi jobber nå med å styrke vår kompetanse, kapasitet og etablere nye leveransemodeller for teknologiutvikling.

Sykehuspartner etablerer nå et utviklingsmiljø som vil ha en sentral rolle i å ta frem nye løsninger for helseforetakene i Helse sør-øst. Som del av dette skal Sykehuspartner bygge en plattform for moderne tjenesteutvikling. Viktige oppgaver nå er automatisering ved hjelp av Infrastruktur som kode (IaC), mikrotjenester/APIer og innføring av løsninger for no-code/low-code prosessplattform og etablering av en “developer store” for utviklere.

Plattform-teamet er en sentral del av Sykehuspartners videre digitalisering og er et område vi satser på. Dette teamet skal sørge for en stabil plattform og at utviklerne har en enklest mulig hverdag.  I tillegg har teamet en "enablement" rolle i å definere hvordan vi jobber med kildekode, utvikling og utrulling av nye tjenester.  

Vil du vite mer om teknologiutvikling i Helse Sør-Øst? Les mer om dette i Regional utviklingsplan 2035. Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Arbeidsoppgaver:

Vi ønsker deg som har kompetanse til finne ut av ting på egenhånd, men som også jobber godt i team. Du må like å løse problemer innenfor et komplekst fagfelt.  Vi er ute etter personer har høyskole/universitetsutdanning innen IKT og minimum 3 års erfaring fra devOps og smidig utvikling som kan fylle følgende roller:

Techlead
Vi behøver nå en erfaren utvikler som kan ta rollen som lead i vårt utviklingsteam og som kan være med på å bygge både team, vår organisasjon og vår arbeidsmetodikk. Du må ha erfaring fra å lede teknologiinitiativer.

 • Erfaring som utvikler, fortrinnsvis full stack 
 • Kunne de mest brukte programmeringsspråk og rammeverk
 • Forstå UX, designpatterns, metodikker, struktur og beste praksiser. 
 • Skyteknologier i bredt, fortrinnsvis Azure/M365
 • Infrastruktur som kode (IaC)
 • Utvikling og tilgjengeliggjøring av mikrotjenester/API
 • Automatisering, low-code/no-code verktøy, 
 • Kunnskap om og erfaring fra moderne utviklingsmetodikk 

Fullstack/backend/frontend utviklere
Vi søker utviklere til vårt tverrfaglige team som skal jobbe med utvikling av vår “developer store” og tilgjengeliggjøring av innholdet i denne, herunder APIer, åpen kildekode, containere, testmiljøer med mer. Som del av teamet vil du få mulighet til å utvikle rollen og oppgavene. Et viktig mål for teamet er å øke utviklingshastigheten fra ide til kundeverdi. For denne rollen bør du ha erfaring fra ett eller helst flere av følgende kompetanseområder:

 • Kjennskap til mest brukte programmeringsspråk og rammeverk 
 • Forstå designpatterns, metodikker, struktur og beste praksiser. 
 • Skyteknologier, fortrinnsvis Azure/M365
 • Infrastruktur som kode (IaC)
 • Utvikling og tilgjengeliggjøring av mikrotjenester/API
 • Automatisering, low-code/no-code verktøy, infrastruktur som kode (IaC)
 • Kunnskap om og erfaring fra moderne utviklingsmetodikk

Utvikler low-code/no-code applikasjoner

Vi ser på automasjon som en viktig del av effektivisering av tjenester og for utvikling av nye helsetjenester, og vi har dette som et viktig satsingsområde. Vi søker derfor low-code/no-code entusiaster med erfaring innenfor et eller flere kompetanseområder.

 • Skyteknologier, fortrinnsvis Azure/M365
 • Webutviklingsrammeverk
 • Utvikling og tilgjengeliggjøring av mikrotjenester/API
 • Erfaring med utvikling av connectors
 • Erfaring med automasjon/orkestrering, gjerne med low-code/no-code
 • Generell teknologiforståelse og erfaring fra utviklingsarbeid

Vi tilbyr:

 • Faglig utfordrende oppgaver med mulighet til å påvirke utvikling av fremtidens helseløsninger
 • En rolle hvor du får bidra i oppbygging og utvikling av utviklingsmiljø i Sykehuspartner
 • Godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Fleksible arbeidstidsordninger med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale

Teamet vil ha sitt virke i våre kontorer sentralt på Skøyen i Oslo. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.