Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vil du bli del av vårt utviklingsteam for fremtidens helsetjeneste?

Offentlig forvaltning

Helsesektoren og Helse Sør-Øst vil som følge av samfunnsutviklingen få stadig flere oppgaver i årene som kommer og dette stiller økte krav til teknologistøtte. Viktige endringer som blant annet økt bruk av hjemmebehandling, bygging av nye sykehus og utvikling av teknologi i sykehusene stiller krav både helsearbeidere og teknologer.  Sykehuspartner har en sentral rolle i dette, og vi jobber nå med å styrke vår kompetanse, kapasitet og etablere nye leveransemodeller for teknologiutvikling.

Sykehuspartner etablerer nå et utviklingsmiljø som vil ha en sentral rolle i å ta frem nye løsninger for helseforetakene i Helse sør-øst. Som del av dette skal Sykehuspartner bygge en plattform for moderne tjenesteutvikling. Viktige oppgaver nå er automatisering ved hjelp av Infrastruktur som kode (IaC), mikrotjenester/APIer og innføring av løsninger for no-code/low-code prosessplattform og etablering av en “developer store” for utviklere.

Plattform-teamet er en sentral del av Sykehuspartners videre digitalisering og er et område vi satser på. Dette teamet skal sørge for en stabil plattform og at utviklerne har en enklest mulig hverdag.  I tillegg har teamet en "enablement" rolle i å definere hvordan vi jobber med kildekode, utvikling og utrulling av nye tjenester.  

Vil du vite mer om teknologiutvikling i Helse Sør-Øst? Les mer om dette i Regional utviklingsplan 2035. Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)

Vi tilbyr:

  • Faglig utfordrende oppgaver med mulighet til å påvirke utvikling av fremtidens helseløsninger
  • En rolle hvor du får bidra i oppbygging og utvikling av utviklingsmiljø i Sykehuspartner
  • Godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
  • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
  • Fleksible arbeidstidsordninger med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale

Teamet vil ha sitt virke i våre kontorer sentralt på Skøyen i Oslo. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.