• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  18.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5224, NESTTUN
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5765385
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Vil du bli besøkshjem

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen kommune gir tilbud om besøkshjem til familier som av forskjellige årsaker trenger avlastning. Dette kan for eksempel være familier som får hjelpetiltak fra barnevernet, familier med funksjonshemmede barn eller familier som av andre årsaker trenger avlastning. Et besøkshjem er et vanlig hjem som kan ta vare på ett eller flere barn et visst antall ganger pr mnd. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak, og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem, men være en ekstra ressurs for barnet og foreldrene.

Barne- og familiehjelpen i Fana og Ytrebygda er en del av Barne- og familietjenesten, og skal bistå familier som har fått vedtak på besøkshjem/weekendhjem etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Vi søker besøkshjem til barn med ulike psykiske vansker. Dette kan være barn som har diagnoser innen autismespekteret, ADHD og/eller adferds- og angstproblematikk. Vi trenger nå flere engasjerte besøkshjem som har ekstra tid og plass til et barn eller en ungdom hver tredje eller fjerde helg, noen ganger også en uke i sommerferien. Målet er å gi barn utvidete muligheter til å delta på aktiviteter, få nye erfaringer og stimulerende opplevelser i et trygt og positivt miljø i besøkshjemmet.

Kvalifikasjoner:

Det er viktig at besøkshjemmet består av trygge og stabile voksne personer som har både husrom og hjerterom. Både enslige og par, med og uten egne barn kan søke om å bli besøkshjem. Det stilles ingen krav om formell utdanning for å bli besøkshjem, det er personlig egnethet og engasjement det legges størst vekt på.  Det må tas hensyn til at barna trenger noe tettere oppfølging og mer oppmerksomhet enn barn og ungdom på samme alder.

Det er en fordel at de voksne i besøkshjemmet har kjennskap til eller erfaring med ulike psykiske vansker, som ADHD, autismespekterforstyrrelser, angst- og/eller atferdsproblematikk.  For å bli godkjent må man ta imot et hjemmebesøk for en samtale/intervju, videre må alle over 18 år i familien kunne legge frem politiattest uten anmerkninger.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter trygge voksne som evner å se barns behov og å være tålmodig. Det er ønskelig at de voksne i besøkshjemmet er god på å skape trygge rammer og gode relasjoner til barn og ungdommer, samt at man kan klare å stå i utfordrende situasjoner.

Vi tilbyr:

Som besøkshjem vil du få tilbud om veiledning, både individuelt og i gruppe.
Det vil bli betalt lønn i henhold til gjeldene satser, samt utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse.  

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  18.06.2024
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5224, NESTTUN
  BERGEN
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5765385
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune