Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Vil du bli behandler i vårt ambulante team?

Offentlig forvaltning

Er du interessert i å jobbe med behandling av ungdom innenfor fleksible rammer som gir store terapeutiske muligheter?

Ambulant enhet på Bråten behandlingssenter har ledig fast 100%  behandlerstilling.
Ambulant enhet består av Ambulant team og OCD-team. Teamene er samlokalisert, og har et sterkt felles faglig og sosialt miljø med totalt 13 fagstillinger. De utlyste stillingene vil være knyttet til Ambulant team. Ambulant team er tverrfaglig sammensatt, og består av syv stillinger. Vi tilhører oger pt fysisk plassert på Bråten behandlingssenter, noe som gjør at vi er del av et stort kompetansefellesskap.
Det ambulante teamet tilbyr behandling over tid, til ungdom i alderen 12-18 år med psykiske vansker. Målgruppen er ungdom med komplekse utfordringer, noe som krever at vi er fleksible i våre måter å henvende oss på, både med hensyn til metodikk, omfang og arena. Vi er opptatt av ungdommens medvirkning i behandlingen. Teamet dekker pr nå Ahus' opptaksområde, og det er poliklinikkene innenfor ABUP som er henvisende instans.
Søknadsfrist 23.06.24. Intervjuene vil finne sted i den påfølgende uken.
Minst 2 referanser bes oppgitt i søknaden.

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Kvalifikasjoner:

3-årig helse-og sosialfaglig utdannede med relevant videreutdanning, psykolog, lege eller klinisk pedagog.
Ønskelig med klinisk spesialisering for alle faggrupper.
Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge ønskelig.
Erfaring med terapeutisk endringsarbeid, gjerne familieterapi, er ønskelig.
Erfaring med ambulant eller annet arenafleksibelt arbeid ønskelig.
Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:

Et ønske om å jobbe ambulant, og ha evne til å bruke mulighetene som oppstår.
Selvstendig, fremoverlent og fleksibel.
Trives med arbeid i tverrfaglig team, og ha gode samarbeidsevner.
Kombinasjonen av utdanning/erfaring/personlige egenskaper, sett opp mot resten av teamets sammensetning, vil være avgjørende i ansettelsen.

Vi tilbyr:

En annerledes behandlingsjobb innenfor psykisk helsevern.
Et tverrfaglig, humørfylt og ivaretagende arbeidsmiljø, med gode muligheter for den enkeltes utvikling.
Et inspirerende fagmiljø, med mye kompetanse og veiledning i team.
Leasingbil til ambulant behandling.
Sentral beliggenhet
Gode velferdstilbud for ansatte
Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud