Detaljer

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  07.12.2020
 • Sted:
  SANDVIKA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SANDVIKA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3271235
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Vil du bidra til god ressursstyring av kommunens digitaliseringsportefølje?

Bærum kommunes digitaliseringsstrategi «ETT Bærum – digitalt førstevalg» skal bidra til at innbyggere, bedrifter, lag/foreninger, ansatte og ledere i Bærum kommune får et reelt digitalt førstevalg i møte med kommunale tjenester. Hovedformålet til porteføljen er å realisere strategien og målene som er vedtatt.  

Kommunen har en ledig stilling i et nyetablert porteføljekontor som skal understøtte Digitaliseringsrådet i utøvelsen av sitt ansvar og gjennomføringen av sine oppgaver. Digitaliseringsrådet har ansvaret for den kommuneovergripende strategien, tilhørende handlingsplan og realisering via porteføljen av digitale prosjekter. 

Som en viktig del av arbeidet med å forbedre økt kvalitet i porteføljestyringen, søker vi nå en ressursforvalter. Du vil bidra til at kommunen prioriterer sine digitale initiativ på en god måte og at det er enkelt for prosjektene å jobbe etter disse prioriteringene.  

Stillingen hører inn under organisasjonen til Digitalisering og IT (DigIT) og vil sammen med et lite team rapportere til lederen for porteføljekontoret. DigIT som i dag består av tre enheter, skal sørge for kostnadseffektive, sikre og stabile IT- og digitaletjenester, samt utvikling av disse. 

Vil du vite mer om Digitalisering og andre stillinger i Bærum kommune, klikk her 

Nysgjerrig? Ring Tristan eller Geir for en uformell prat. 

Arbeidsoppgaver

Stillingenes hovedoppgaver knytter seg til utvikling, styring og oppfølging av kommunens digitaliseringsportefølje:

 • Ansvarlig for å sikre forutsigbar og god ressursallokering i pågående og planlagte prosjekter i samråd med behov- og ressurseiere   
 • Utarbeide kvartalsvise ressursprognoser som skal fremlegges Digitaliseringsrådet 
 • Bidra i utviklingen av system/løsning for ressursstyring og planlegging 
 • Gi opplæring i bruk av prosesser, metoder og verktøy  
 • Følge opp ressurstildelingsforpliktelser ut fra prosjektprioriteringen til Digitaliseringsrådet, herunder håndtere ressurskonflikter mellom prosjektene og/eller linjeledelse/drift 
 • Støtte og koordinere ressursallokeringen på tvers av prosjekter 
 • Støtte leder for porteføljekontoret i utøvelsen av ansvaret med å støtte og fasilitere Digitaliseringsrådets arbeid og følge opp vedtak tatt av Digitaliseringsrådet 
 • Gjøre det enkelt for Digitaliseringsrådet å prioritere, og for prosjektleder og øvrig organisasjon å jobbe ut fra disse 
 • Gi råd og beslutningsgrunnlag for Digitaliseringsrådet knyttet til utvelgelse, styring og oppfølging av sentrale digitaliseringstiltak  
 • Aktivt bidra i saksforberedelse til Digitaliseringsrådet 
 • Øvrige oppgaver og andre ansvarsområder kan bli tillagt stillingen 
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning fra universitet/høyskole. Særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå  
 • Relevant erfaring med ressursstyring, porteføljestyring eller ledelse av større IT-prosjekter /-programmer  
 • Erfaring med, eller interesse for, porteføljestyring etter smidige prinsipper  
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk  
 • Det er ønskelig med ledererfaring fra relevante virksomheter  
 • Det er ønskelig med sertifisering innen prosjekt-, program- og porteføljestyring (e.g. Prince2 eller MoP) eller tilsvarende dokumentert kompetanse 
Personlige egenskaper
 • Du har evne til å planlegge og lede prosesser 
 • Du har god gjennomføringsevne og arbeidskapasitet  
 • Du er serviceorientert med gode kommunikasjonsevner  
 • Du tar initiativ og er selvgående  
 • Du jobber analytisk og strukturert  
 • Du er nytenkende og finner løsninger på komplekse problemstillinger

 Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr
I det nyetablerte porteføljekontoret er det stor mulighet til å være med og utvikle fagområdet og egen stilling. Vi tror på investering i de ansatte, og du vil derfor ha mulighet til å løfte egen kompetanse med kurs og sertifiseringer. Vi har et godt arbeidsmiljø med over middels hyggelige kolleger og jevnlige sosiale sammenkomster og arrangementer gjennom året. 
Kommunen har kompetanseutviklingsstipend, en offentlig pensjonsordning, og ansatte har tilgang til leieordning av hytte og ferieleiligheter i inn- og utland.