• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  10.10.2022
 • Stillingstype
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1338, SANDVIKA
  BÆRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4777163
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Vil du bidra til en mer inkluderende barnehage og skole?

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bærum PPT søker ny avdelingsleder

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) bistår barnehager og skoler i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, slik at barn og elever får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Tjenesten er også sakkyndig instans etter barnehage- og opplæringsloven.

Fra 1. oktober 2022 er PP-tjenesten i Bærum kommune en del av Oppvekstområdet og ligger under kommunalsjefområdet Kompetanse og forvaltning sammen med Spesialpedagogisk tjeneste for barnehager, Barnehagekontoret og Grunnskoleavdelingen. Oppvekstområdet skal videreutvikles, og vi skal se på nye mulige måter å organisere tjenestene på. Tjenesten skal flytte inn i ny kommunegård sentralt i Sandvika februar 2023. I perioden 2022 - 2025 har PPT ansvar for koordinering av det Spesialpedagogiske kompetanseløftet for kommunen. I løpet av barnehage-/skoleåret 2022-23 innføres samhandlingsplattformen Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI).

PP-tjenesten har omtrent 45 årsverk og er en organisasjon med kompetente og motiverte medarbeidere. Vi har i løpet av de siste årene jobbet iherdig for å dreie virksomheten til å arbeide mer systemrettet, og med formål om å forebygge og bidra til tidlig innsats. Målene i Strategi for kvalitetsutvikling 2020–2022 er oppnådd, og nye mål er satt for de neste årene. Mål, innsatsområder og årlige tiltak i strategiperioden er i tråd med de nasjonale og lokale føringene for kvalitetsutvikling av PP-tjenesten. Se for øvrig Tilstandsrapporten for PPT 2021 på våre nettsider:https://www.baerum.kommune.no/tjenester/skole/pp-tjenesten/. Tjenesten har ti ulike faglige kompetanseteam som sikrer faglig fordypning og samarbeid på tvers med andre tjenester i kommunen. Tjenesten er opptatt av at økt digitalisering er et viktig redskap for inkludering av barn og unge i barnehager og skoler.

Til oppdraget som avdelingsleder for Bærum kommunes pedagogisk-psykologiske tjeneste søker vi deg som vil videreutvikle en godt fungerende tjeneste inn i nytt Oppvekstområde. Du vil være med på å sørge for at tjenesten jobber i tråd med nye statlige føringer som beskrives i St. meld. 6 Tett på. Du har god kunnskap om, og erfaring fra, PP-tjeneste og ledelse. Du er en tydelig leder som involverer og skaper oppslutning om oppdraget, bidrar til kvalitetsutvikling og praktiserer relasjonsledelse. Du evner å se og motivere medarbeiderne samt videreutvikle og implementere en hensiktsmessig praksis.

Ledergruppen består i dag av tjenesteleder og tre dyktige avdelingsledere. Arbeidsområdene er for tiden organisert i avdelingene; Barnehage/Haug spesialskole, Barneskole og Ungdomsskole/voksne/Audiopedagog- og logopedtjenesten. Stillingen rapporterer til Kommunalsjef for Kompetanse og forvaltning. Tjenesten har merkantil støtte. Avdelingsleder for barneskoler har nå tiltrådt som tjenesteleder og søker nå sin arvtaker.

Stillingen er ledig for tiltredelse 01.01.2023.

Arbeidsoppgaver:

Som avdelingsleder

 • har du ansvar for å lede fag, økonomi og personal for din avdeling
 • er du initiativtaker for å utvikle tjenesten digitalt og faglig
 • utfører du oppgaver som PP-rådgiver i ca. 40 % stilling og bistår PP-rådgiverne i utfordrende saker
 • ser til at praksis er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende statlige og kommunale føringer
 • er du aktiv og legger til rette for tverrfaglig samarbeid, både i og utenfor kommunen

Kvalifikasjoner:

 • Profesjonsstudium/mastergrad i relevante fag som psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk eller tilsvarende
 • Formell testkompetanse
 • Relevant ledererfaring
 • Lederutdanning kan være en fordel
 • Gode digitale ferdigheter og forvaltningskompetanse
 • Oppdatert kunnskap om PP-tjenesten, barnehage og skole og de føringene som gjelder
 • God kjennskap til øvrig tverrfaglig tjenestetilbud for barn og elever

Personlige egenskaper:

 • Har svært gode relasjonelle egenskaper og en støttende lederstil
 • Har gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Er strukturert og målrettet
 • Er løsningsorientert og evner å gjøre nødvendige prioriteringer
 • Har god arbeidskapasitet og tåler stort arbeidspress

Vi tilbyr:

 • Et inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Kompetanseutviklingsstipend
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

 Annet

 • Gyldig politiattest iht. §10-9 i opplæringsloven og § 19 i barnehageloven må fremlegges før tiltredelse
 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  10.10.2022
 • Stillingstype
  Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1338, SANDVIKA
  BÆRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4777163
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune