• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0105, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4278174
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 21.12.2021
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Vil du arbeide strategisk og praktisk med utvikling av Oslo kommunes eiendomsportefølje?

Offentlige tjenester og forvaltning

Oslo kommunes behov for areal de neste 10 årene øker og kommunens eiendomsportefølje er begrenset. Kommunens eiendomsposisjon må derfor styrkes gjennom erverv, og eiendommer i porteføljen må utnyttes mer effektivt på tvers av sektorer. Strategi- og analyseenheten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet. Oslo kommune har for økonomiplanperioden 2022 – 2025 avsatt 4,6 mrd. til erverv av eiendom. Vi styrker nå innsatsen vår i flere byutviklingsområder og er på jakt etter flere dyktige medarbeidere.
 
Strategi- og analyseenheten i Eiendoms- og byfornyelsesetaten følger opp kommunens eiendomsstrategi, blant annet ved å kartlegge og beregne arealbehov for kommunens sektorer, anbefale anskaffelsesstrategier og investeringsbudsjetter for kommunens strategiske eiendomskjøp, initiere sambruksprosjekter. Enheten har ansvar for utredninger og vurderinger knyttet til eiendomsmarkedet og eiendomsverdier. Enheten er også involvert i arbeidet med realisering av kommunens boligpolitikk.
 
Strategi- og analyseenheten er organisatorisk plassert i linje direkte under etatsdirektør. Enheten består av 10 medarbeidere og er bredt faglig sammensatt med økonomisk, planfaglig og juridisk kompetanse. Vi arbeider tett og utfyller hverandre, både faglig og gjennom erfaring. Enheten har et tett samarbeid med og bistår etatens øvrige seksjoner/enheter, avdelinger samt andre virksomheter i kommunen med vurderinger knyttet til eiendomsmarkedet og sikring av areal til offentlige formål.
 
Vi ser etter 1-2 personer som sammen med teamet vi har kan styrke arbeidet med strategisk utvikling av kommunens eiendomsportefølje og arealsikring. For den ene stillingen kan det være aktuelt med nyutdannede med særlig gode kvalifikasjoner og evner. Du er strukturert, initiativrik og god til å fremstille komplekse problemstillinger på en enkel måte, både muntlig og skriftlig. Du har gode analytiske evner, tenker helhetlig og ønsker å forstå konteksten oppgaver og utredninger gjøres i.

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp kommunens eiendomsstrategi, blant annet kartlegge og beregne arealbehov for kommunens sektorer, anbefale anskaffelsesstrategier og investeringsbudsjetter for kommunens strategiske eiendomskjøp og initiere sambruksprosjekter.
 • Analyse, strategier og anbefalinger for utvikling og bruk av kommunale eiendommer.
 • Lede eller delta i tverretatlige - og avdelingsovergripende oppgaver og fora.
 • Utvikle og gjennomføre analyser og utredninger av bolig- og eiendomsmarkedet.
 • Oppfølging og utvikling av eiendomsoversikter.
 • Følge opp og gi uttalelser til overordnede kommunale planer.
 • Delta i utvikling av etatens boligkompetanse og følge opp ny boligpolitikk.
 • Utredninger og utarbeide beslutningsgrunnlag for politiske vedtak.

Kvalifikasjoner:

 • Høyskole-/universitetsutdanning: mastergrad innen relevant fagområde (f.eks. samfunnsøkonom, arealplanlegger, eiendomsutvikler eller tilsvarende). Særlig sterk og relevant realkompetanse kan kompensere for krav om mastergrad.
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk.

 Det er ønskelig med:

 • Erfaring med prosjekt-/ prosessledelse, utrednings- og analysearbeid fra relevant offentlig eller privat virksomhet.
 • Erfaring fra eiendoms- og byutvikling fra relevant offentlig eller privat virksomhet.
 • Overordnet forståelse av både plansystem og mekanismer i bolig- og eiendoms-markedet samt god forståelse av kommunale og politiske beslutningsprosesser.
 • Erfaring med styring og strukturering av porteføljer.
 • Kjennskap til eiendomsmarkedet og interesse for byutvikling av Oslo.

  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Kopier av attester og vitnemål må vedlegges søknaden. Dersom du har gjennomført utdanning i utlandet, må godkjenning fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) vedlegges.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, initiativrik og god til å fremstille komplekse problemstillinger på en enkel måte, både muntlig og skriftlig.
 • Høy arbeidskapasitet og god til å sette seg raskt inn i nye saksområder og problemstillinger.
 • God til å styre og utvikle prosjekter og prosesser.
 • God til å spisse problemstillinger å lage strukturerte, presise og kortfattede beslutningsgrunnlag.
 • Gode analytiske evner, tenker helhetlig og ønsker å forstå konteksten oppgaver og utredninger gjøres i.
 • Samarbeider godt med andre og er opptatt av erfaringsdeling.
 • Ønsker og evner å både arbeide selvstendig og i tverrfaglig team/miljø.

Vi tilbyr:

Stillingskategori avhenger av søkers kvalifikasjoner.
- Fast stilling som spesialkonsulent II: Lønnstrinn 51-59 som tilsvarer kr 698 200 – 818 900 per år (avhengig av kompetanse) for søkere med vesentlig relevant erfaring og dokumentert svært gode resultater.
- Fast stilling som spesialkonsulent: Lønnstrinn 42 – 51 som tilsvarer kr 590 600 – 698 200 per år (avhengig av kompetanse) for nyutdannede og søkere med relevant erfaring og dokumentert gode resultater.

Spennende og varierte oppgaver i et tverrfaglig og god arbeidsmiljø med høy delingskultur.
Arbeidsplassen preges av høy kompetanse, høyt tempo og et godt, inkluderende arbeidsmiljø.
Gode muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom utfordrende arbeidsoppgaver, deltakelse på kurs, nettverk, seminarer mm.
Fleksitid med mulighet for å arbeide hybrid.
Gode velferdstilbud med blant annet aktivt bedriftsidrettslag, trening i arbeidstid og treningsrom i våre lokaler.
Gode pensjons-, forsikrings- og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring.

 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  30.01.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  0105, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4278174
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
 • Oppdatert 21.12.2021