Vikariater som faglærer innen fellesfag og programfag ST

Trøndelag fylkeskommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Inntil 800% vikariat lyses ut med oppstart satt til 01.08.2021. Inntil 500% av disse er årsvikariater. Inntil 300% av vikariatene avsluttes i løpet av siste halvdel av vårhalvåret 2022. For disse tre vikariatene kan det være muligheter for forlengelse i deler av eller i hele vikariatet, men ikke utover 31.07. 2022.

 

 

Arbeidsoppgaver:

Vikariatene vil bestå av opplæring i fellesfag på flere utdanningsprogram og i programfag ved studiespesialisering. I noen av stillingene vil opplæring i kriminalomsorgen være en del av arbeidsoppgavene. 

-      Omtrent 500 % settes enten sammen av faga norsk og engelsk, eller ett av disse i kombinasjon med samfunnskunnskap, historie, psykologi, entreprenørskap og bedriftsutvikling og/eller markedsføring og ledelse.

-      Omtrent 150 % settes sammen av matematikk og naturfag, eventuelt i kombinasjon med teknologi og forskningslære.


-      Ett vikariat på opp mot 100 % kan settes sammen i kombinasjon av fag fra begge programområda.


-      To vikariater i 50 % hver innafor grunnskoleopplæring i kriminalomsorgen. Vikariatene skal settes sammen av faga norsk, samfunnsfag, engelsk, naturfag og matematikk. Relevant erfaring fra ungdomsskoleopplæring for voksne og minoritetsspråklige elever vil bli vektlagt. De som tilsettes må ta et sjølstendig ansvar for å bygge opp og utvikle grunnskoleopplæringa. Vikariatene kan kombineres med 50 % fra stillingene over eller stillinger knytta til MinoUng ved skolen.

 

Kvalifikasjoner:

Formell undervisningskompetanse i relevante fag

Pedagogisk utdanning

Erfaring fra opplæring i videregående skole er ønskelig

Det er ønskelig med erfaring enten fra voksenopplæring eller pedagogisk arbeid med minoritetsspråklige elever for stillingene knyttet til opplæring i kriminalomsorgen

Gyldig politiattest

Personlige egenskaper:

Gode samarbeidsevner

Tydelig og omsorgsfull i møte med elevene

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale

Gode forsikrings og pensjonsordninger